วธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

0
196

วธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูปถวายพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จึงมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนั้น หน่วยงานในสังกัดของวธ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ในส่วนกลางได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ขณะเดียวกันกรมการศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลโดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯและจัดทำวีดิทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในมิติทางศาสนาเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์  รวมทั้งขอความร่วมมือองค์กรศาสนาอื่นๆ จัดพิธีทางศาสนา ภายในองค์กรหรือศาสนสถานตามความเหมาะสม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับส่วนภูมิภาคมอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรม  นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ส่วนกรมศิลปากร โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จัดกิจกรรมปลูกไม้ดอกสีเหลือง เดิน วิ่ง ปั่น นิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.facebook.com/narama9 และเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรและบุคคลทั่วไปส่งบทอาเศียรวาท น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหัวข้อพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง เรือนแพ และ แผ่นดินของเรา  ซึ่งอยู่ในโปรแกรม “100 ปี ส. อาสนจินดา ราชสีห์แห่งวงการบันเทิงไทย” เป็นสองผลงานการกำกับและแสดงนำของส. อาสนจินดา และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรในอดีต ณ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย รับชมภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้  ได้ที่โรงภาพยนตร์ศาลาศีนีมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หอภาพยนตร์ www.fapot.or.th หรือ https://fapot.or.th/main/cinema/program/51 ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานสังกัดวธ.จัดกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด