วธ.จัดงาน“วิถีถิ่น วิถีไทย” โชว์ “ธุง” 1,600 ต้น พร้อมนางรำ 2,290 ชีวิต บูชาพระธาตุยาคู พบกับของดีถิ่นอีสาน 20 จังหวัด

0
581

ตื่นตากับการแสดงโขน หมอลำ แฟชั่นผ้าไทย ขับเคลื่อน “Soft Power” ความเป็นไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมขบวนแห่ธุงในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภายใต้ชื่องาน “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ทะเลธุงอีสาน ประจำปี 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมทุกระดับ เครือข่ายวัฒนธรรม และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วม ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รมว.วธ. กล่าวว่า รัฐบาล โดย วธ. ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงวธ.มีนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (วธ.) นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทุกภาค จึงได้จัดงานมหกรรม “วิถีถิ่นวิถีไทย” 4 ภาค ขึ้น โดยครั้งนี้จัดงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ชื่องาน “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ทะเลธุงอีสาน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2565 ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้ อย่างกว้างขวาง ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติ นับเป็นงานบุญครั้งใหญ่ของจังหวัด ที่รวบรวมพลังแห่งความศรัทธาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอ โดยมี “ธุง” ที่เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามและความเป็นสิริมงคล

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเพื่อสรงน้ำพระธาตุยาคู พร้อมขบวนนางรำบูชาพระธาตุยาคู 2,290 คน และทะเลธุง 1,600 ต้น  นิทรรศการเฮือนอีสานย้อนยุค 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมรดกโลก โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ลักษมีสีดา หมอลำ และการแสดงนาฏมวยไทย กิจกรรมเสวนาวิชาการ การแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทย การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand (CPOT) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย Community Cultural Product of Thailand (CCPOT) จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชิญชม ชิม ช้อป ไปกับตลาดน้ำโบราณ นอกจากนี้มีการแสดงแสง สี เสียง ชุด “ตุ้มโฮม ม่วนชื่น โฮแซว” ในพิธีเปิดด้วย ทั้งนี้.วธ.ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชม งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ CPOT และ CCPOT ส่งเสริม สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ศิลปิน และศิลปินพื้นบ้าน คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนเกิดขึ้นระหว่างช่วงการจัดงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดข้างเคียงไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ยกระดับการท่องเที่ยวเทศกาลวิสาขปุณณมีปูชา (ทะเลธุง) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นงานระดับชาติต่อไป

*****************************************************************