วธ.จัดงานวันเด็กเน้นออนไลน์ ส่งเสริมเด็กเรียนรู้ ภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

0
315

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8  มกราคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายมุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จิตสำนึก ค่านิยมเชิงบวกและคุณลักษณะของคนไทยที่พร้อมปรับตัวสู่อนาคต และสร้างความตระหนักและภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น วธ.จึงได้ให้หน่วยงานในสังกัดปรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 เน้นรูปแบบออนไลน์  พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม มีจุดวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรม จัดจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  รวมทั้งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ของหน่วยงานสังกัดวธ.ในส่วนกลางนั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ อาทิ กิจกรรม “วันเด็กออนไลน์หัวใจเป็นหนึ่ง” เช่น เล่นเกมสุภาษิตคำพังเพย เกมจิ๊กซอว์ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ  โดยร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ  และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนจัดกิจกรรม “ขุมทรัพย์เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน” ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ มีกิจกรรม 3 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานหีบสมบัติหาคำตอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนและเมืองสร้างสรรค์อาเซียน 2.ฐานวงล้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน และ3.ฐานจิกซอว์คิวบิคต่อเป็นภาพเมืองสร้างสรรค์ของอาเซียน โดยร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live ของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน  อีกทั้งมีกิจกรรมเรียนรู้ดูหอศิลป์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ“Wonderland แดนมหัศจรรย์” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ มีกิจกรรม เช่น การแสดงมายากลสุดพิเศษ โดยสมาคมวิทยากลแห่งประเทศไทย การขับร้องเพลงจากแชมป์ “ศาลาเฉลิมกรุง..สืบสานตำนานเพลง” น้องบาร็อก นายชลธาร เซ็นเชาวนิช  การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยเครือข่ายศิลปินเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การแสดงเล่านิทานโดยคุณครูตุ๊บ ปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป และการแสดงหุ่นมือร่วมสมัย โดยคณะ Mommy Puppet สามารถรับชมกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/rcac84

นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาคนั้นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จ.นครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  ชมพิพิธภัณฑ์  เกมเสริมทักษะ ตอบปัญหาชิงรางวัล โดยเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านแฟนเพจ Facebook ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ PhimaiNationalMuseum ,inburimuseumsing ,UbonNationalMuseum  ทั้งนี้  ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสังกัดวธ.จัดกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

*****************************************************************