วธ.จัดงานวันเด็กปี 2561 ทั่วประเทศ สร้างเด็กไทยยุค 4.0 เรียนรู้ศาสตร์พระราชา-ศิลปวัฒนธรรม ด้านศมส. หนุนกิจกรรมชุมชน-สืบค้นข้อมูลด้านมานุษยวิทยา

0
1918

วันนี้ (10 มกราคม)  ที่ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” โดยมีผู้บริหาร วธ. เข้าร่วม  ทั้งนี้ นายวีระ เปิดเผยว่า วธ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยวธ. จัดงานมุ่งส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นคนดีของชาติ ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย และประเพณีอันดีงามของชาติ รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า วธ.มีการจัดงานวันเด็กใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.ที่ทำเนียบรัฐบาล วธ.ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ จัดกิจกรรม ซึ่งในส่วนของวธ.โดยกรมศิลปากร จัดนิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4.0 และสาธิตวิธีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับงานด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยแอพพลิเคชัน “Smart Museum” และ “ศิลปากร ออนไลน์” พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง “Virtual Museum” ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล Fine Arts Digital Center ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ระบบภูมิสารสนเทศมรดกวัฒนธรรม GIS ระบบบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์และวารสารและเกมรามเกียรติ์ ส่วนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำการแสดงของคณะเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติด้านการเต้นจากการแข่งขัน “๔th Thailand Dance Grand Prix” ไปร่วมแสดงบนเวที

2.ที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) วธ.ร่วมกับศธ.จัดงานโดยมีกิจกรรมวาดภาพเหมือน นักประดิษฐ์ตัวน้อย ต่อบล็อกกล่องสี่เหลี่ยมเป็นเรื่องราวของพระมหาชนก ระบายสีปูนปลาสเตอร์ ตอบคำถามเด็กเอ๋ย เด็กดี และกิจกรรมมารู้จักกระทรวงวัฒนธรรมกันเถอะ รวมถึงกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ

นายวีระ กล่าวอีกว่า 3.ที่กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและลานกิจกรรมกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมตามรอยพระราชา 9 ฐาน อาทิ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานความเพียร เป็นต้น และมอบรางวัลเด็กดี 84 รางวัล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมนันทนาการ เก้าอี้ดนตรี งานบ้านแสนสนุกและปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ และกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเกมส์ธรรมะ

นอกจากนี้ กรมศิลปากรจัดกิจกรรมต่อบล็อกกล่อง 4 เหลี่ยม เรื่องพระมหาชนกในเรื่องความเพียร คติสอนใจของไทย คำคมสุภาษิต และรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ เป็นต้น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีกิจกรรมฝึกทักษะด้านศิลปะโดยวาดภาพเหมือน ระบายสีปูนปลาสเตอร์ และโบโซ่เป่าลูกโป่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการแสดงบนเวทีลักษณาวานร กิจกรรมฝึกและประกวดมารยาทไทย กิจกรรมวาดภาพและวรรณคดีไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย กระปุกออมสินและของเล่นพื้นบ้าน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มีกิจกรรมเขียนปณิธานความดีหน้าที่เด็กไทย และหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) มีกิจกรรมรถฉายหนัง

ขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆ ของวธ.จัดกิจกรรมวันเด็ก  ได้แก่  ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินมีกิจกรรม 6 ฐาน อาทิ ปกสมุดทำมือ ผ้ามัดย้อม หนังสือเล่มโปรด เป็นต้น และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนภายในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดงานหัวข้อ “ข้าว:อาหารหลักอาเซียน” มีกิจกรรมทำขนมจากข้าว ได้แก่ ขนมข้าวตู ข้าวตัง และงานประดิษฐ์ “เข็มกลัดและมาลัยข้าวตอก” รวมทั้งชมการแสดงทางวัฒนธรรม ส่วนหออัครศิลปิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ ลำตัดคณะหวังเต๊ะ  โปงลาง การแสดงดนตรี  ละครวรรณคดีไทย และกิจกรรมด้านศิลปะ เช่น การทำภาพพิมพ์ วาดภาพระบายสีบนถุงผ้า เป็นต้น และที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของวธ. จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันเด็กในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 39 แห่ง อุทยานประวัติศาสตร์ 5 แห่ง หอสมุดแห่งชาติ 9 แห่ง และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2 แห่ง และวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง จัดกิจกรรมเน้นให้ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้  มีการแจกของรางวัล บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ร่วมงาน จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามสายด่วนวัฒนธรรมโทร.1765

วันเดียวกันที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) (องค์การมหาชน) ถนนบรมราชชนนี นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาฯ ให้ต้อนรับประธานชุมชนและผู้อำนวยการสถานศึกษาเขตตลิ่งชัน ในการร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในรูปแบบของการสนับสนุนของรางวัลและงบประมาณในการจัดกิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติของชุมชนหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสื่อสารกับชุมชนโดยรอบเพื่อให้รู้จักบทบาทของศูนย์ฯ ในการนี้นายอภินันท์ ธรรมเสนา หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ ได้นำประธานชุมชนและคณะครูเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการให้บริการของศมส. กับชุมชนและสถาบันการศึกษา ได้แก่ ห้องสมุด หอประชุม ห้องพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และห้องเครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังแนะนำบริการออนไลน์ และช่องทางการศึกษา สืบค้นข้อมูลด้านมานุษยวิทยาอื่นๆ อาทิ บริการฐานข้อมูลทั้ง 21 ฐาน ที่รวบรวมข้อมูลด้านชาติพันธุ์ โบราณคดี ประเพณี-วัฒนธรรม และสังคม-วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงบริการ SAC-Channel ที่รวบรวมรายการสด วีดิโอ รูปภาพ กิจกรรมการบรรยาย สัมมนาวิชาการ การแสดงทางวัฒนธรรมของศูนย์ฯ ไว้อย่างครบครัน โดยมีชุมชนและสถานศึกษาจำนวน 8 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ชุมชนวัดจำปา ชุมชนบ้านลุ่ม โรงเรียนฉิมพลี โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) โรงเรียนวัดมะกอก โรงเรียนวัดประสาท โรงเรียนนิลประพันธ์ และโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน