วธ.จัดงานวัดย้อนยุค “วัดแก้วไพฑูรย์ เสน่ห์จอมทอง-บางขุนเทียน” เยี่ยมชมศาลาการเปรียญ “เรือนไม้วิเศษ-หนึ่งเดียวในสยาม”

0
977

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนำพลังบวร บ้าน วัด และโรงเรียนหรือชุมชน มาขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดงานวัด เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่หลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้จัดงานวัดย้อนยุค “วัดแก้วไพฑูรย์ เสน่ห์จอมทอง-บางขุนเทียน” เพื่อเฉลิมฉลองศาลาการเปรียญวัดแก้วไพฑูรย์ โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัดแก้วไพฑูรย์ ซึ่งแต่เดิมชื่อว่า วัดประทุนใน สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมเรือนไทยที่มีความโดดเด่น ก่อสร้างโดยใช้วิธีเข้าไม้แบบโบราณ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “เรือนไม้วิเศษ หนึ่งเดียวในสยาม”

เนื่องจากมีความสวยงามด้วยภาพจำหลักไม้ทั้งหลัง เรื่อง สุธน.ชาดก จำนวน 44 ช่องศาลา และยังมีลวดลายพันธุ์พฤกษา และสัตว์มงคลตามคติจีน พื้นที่ภายในประดิษฐานธรรมาสน์ยุคกรุงศรีอยุธยา จิตรกรรมบนบานหน้าต่างเกี่ยวกับพุทธประวัติ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยงานวัดย้อนยุคแก้วไพฑูรย์มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน ตะกร้อลอดห่วง การทำอาหารข้าวเกรียบว่าวและข้าวโพดคั่ว การสาธิตวิถีชีวิตและสำรับอาหารชาวสวน ชาวมอญ รวมถึง การแสดงลิเก ดนตรีลูกทุ่ง โขน หุ่นสายบ้านยิ้ม และออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่แหล่งวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนนำไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สอบถามรายละเอียด สายด่วนวัฒนธรรม 1765