ล้อมกรอบอีกชั้น “เจ้าคณะกทม.” เวียนหนังสือแจ้งเจ้าคณะเขตทุกเขต และเจ้าอาวาสทุกวัดในกทม. กำชับพระ-เณร เล่นอินเตอร์เน็ต-ไลน์-เฟสบุ๊ค

0
2388

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ แจ้งไปยังเจ้าคณะเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา  โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโซเชียลต่างๆ ว่า มีพระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมตามพระธรรมวินัย ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น ในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อผู้ที่พบเห็น หรือผู้ที่ได้รับข่าวสารเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องสถาบันพระพุทธศาสนา และเพื่อให้ประชาชนเกิดความเคารพศรัทธา และนับถือกราบไหว้พระสงฆ์ได้อย่างบริสุทธิ์ใจ เจ้าคณะกรุงเทพฯ จึงขอให้เจ้าคณะเขตทุกเขต ได้แจ้งให้เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในเขตปกครองได้ควบคุม ตักเตือน สอดส่อง ดูแล กวดขันพระภิกษุสามเณรให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ การไลฟ์สด (ถ่ายทอดสด) การโพสต์ การส่งภาพในเฟสบุ๊ค และไลน์ ต่างๆ ให้อยู่ในสมณสารูป เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกกาละเทศะ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การออกคำสั่งดังกล่าวของเจ้าคณะกรุงเทพฯ เพื่อควบคุมพฤติกรรมพระภิกษุสามเณรในเขตปกครอง นั้น ถือเป็นครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน โดยเมื่อวันที่  26 ก.ย.ที่ผ่านมา  เจ้าคณะกรุงเทพฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ แล้วครั้งหนึ่ง โดยขอให้เจ้าคณะเขตทุกเขต ได้สอดส่องดูแลการโฆษณา การจัดสร้างพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปทางสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการเผยแผ่พุทธธรรมอย่างถูกต้องชัดเจน และเนื่องจากพระอุโบสถหรืออุโบสถ เป็นสถานที่ที่พระภิกษุใช้ทำสังฆกรรมตามพระวินัย จึงขอให้ เจ้าคณะเขตทุกเขต ได้แจ้งทุกวัดในเขตปกครอง ไม่ควรจำหน่ายพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปต่างๆ ภายในและบริเวณพระอุโบสถ หรืออุโบสถ