ฤกษ์ดี พระเทพประสิทธิมนต์ ประกอบพิธีหล่อเสาเอก “ศูนย์แพทย์เพื่อผู้สูงอายุ” รพ.ราชพิพัฒน์ อธิการบดีม.กรุงเทพธนบุรี บริจาคปฐมฤกษ์ 5 แสนบาท

0
2481

 

สำนักข่าว thairnews – เมื่อวันที่ 29 ส.ค. เวลา 10.05 น. ที่บริเวณก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ พระเทพประสิทธิมนต์ (หลวงพ่อเณร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประกอบพิธีเทคอนกรีตหล่อเสาเอกเป็นปฐมฤกษ์ศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ โดยมี ผศ.ดร.บังอร เบญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นางสาวพะเยาว์ จิตกระโชติ ผู้ถวายที่ดิน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมในพิธี

              

พญ.เลิศลักษณ์ กล่าวว่า ก่อนที่จะมาเป็นศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯในวันนี้ พระเทพประสิทธิมนต์ ได้สนองนโยบายของมหาเถรสมาคม(มส.) ในการบูรณาการภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ ได้แก่ 1.ด้านการปกครอง 2.ด้านการศึกษา  3.ด้านการเผยแผ่ 4.ด้านการสาธารณูปการ 5.ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 6.ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้วยดีตลอดมา โดยเฉพาะด้านการสาธารณสงเคราะห์ที่มีคุณูปการอันยิ่ง และมีประโยชน์อย่างมากสำหรับสาธารณชน อาทิ พ.ศ.2539 เป็นประธานสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถ.พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค ให้การรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่และปริมณฑล พ.ศ.2556 เป็นประธานสร้างโรงพยาบาล 84 พรรษามหาราช เขตคลองสามวา พ.ศ.2557 เป็นประธานสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร ที่ปากซอยเพชรบุรี 12 เขตราชเทวี เป็นต้น

ผอ.รพ.ราชพิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ ที่ทำพิธีเทคอนกรีตหล่อเสาเอกเป็นปฐมฤกษ์ในวันนี้ เป็นอาคารสูง 3 ชั้น กว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตร ค่าก่อสร้างประมาณ 53 ล้านบาท ในเนื้อที่ 5 ไร่ จากการบริจาคโฉนดที่ดินของนางสาวพะเยาว์ จิตกระโชติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2561 โดยมีพระเทพประสิทธิมนต์ เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง โดยขอรับบริจาคจากสาธุชนพุทธบริษัทร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนก่อสร้าง เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมในมิติต่างๆ ของชีวิตเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นแนวทางให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำไปให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตในชุมชนและสังคมได้อย่างสันติสุขและยั่งยืน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามอัตภาพไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป

 

ผศ.ดร.บังอร กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีที่ได้นำคณะมาร่วมกับผอ.รพ.ราชพิพัฒน์ในการสร้างอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งก็ได้ผู้ใหญ่ใจบุญเป็นผู้บริจาคที่ดินให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่สมบูรณ์แบบทางการแพทย์  นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจบุญอีกหลายๆ ท่านได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนการก่อสร้าง และอยากขอเชิญชวนทุกๆ ท่านได้ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่วัดศรีสุดาราม และที่รพ.ราชพิพัฒน์ เมื่ออาคารนี้สร้างแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนชาวฝั่งธนบุรีและโดยรอบปริมณฑล ในส่วนคณาจารย์ของ ม.กรุงเทพธนบุรี ก็ได้คิดวางแผนโครงการไว้แล้วว่าเราจะร่วมกันบริจาคทั้งของคณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ซึ่งในวันนี้ก็ได้บริจาคเป็นปฐมฤกษ์ในพิธีฯไว้แล้ว เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคสมทบทุนดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ฯ สามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ วัดศรีสุดาราม วรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 084-229834-8 ชื่อบัญชี วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (สร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ) แฟกซ์สำเนาใบโอน พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาที่ Fax : 0 2435 8955, 0 2886 0420 หรือเพิ่มเพื่อน ไลน์ไอดี 090 678 6500

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระเทพประสิทธิมนต์ ประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์ โทร. 0 2433 5919, 090 678 6500