ฤกษ์ดีวันดี ร่วมอนุโมทนาบุญ “ผอ.ฟ้า พรทิพา” ถวายเพลพระเถระ 5 รูป

0
29

เมื่อวันที่ 8 เดือน 8 (8 สิงหาคม 2565) ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ฟ้า ถวายเพลพระเถระผู้ใหญ่ ประกอบด้วย พระเทพวิสุทธิเวที เจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร พระมหาพฤทธิ จารุธมฺโม วัดราชนัดดารามวรวิหาร พระใบฎีกาประกิจ จนฺทูปโม เจ้าอาวาสวัดไฟโพโรจน์ประชาราม พระครูอาทรศาสนธรรม จอ.แว้ง-สุคิริน วัดนิคมแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส และพระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ – ศรีสาคร จ.นราธิวาส

สาธุ อนุโมทนา ขอบุญกุศลครั้งนี้ดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องประสบแต่ความสุข ความเจริญ และขอชื่นชมในความเป็นคนใจบุญ ใจดี มีเมตตา ให้ ผอ.ฟ้าและพี่น้องที่มาร่วมบุญในครั้งนี้