ร่วมบุญใหญ่ส่งท้ายปี พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ ไร่จ่ามี

0
239

ร่วมบุญใหญ่ส่งท้ายปี พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ ไร่จ่ามี

              

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เวลานี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วก็จะถึงสิ้นปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อันที่จริงแล้วเรื่องวันสิ้นปี วันปีใหม่ก็เป็นเรื่องสมมติขึ้นตามปฏิทิน แล้วเราก็ฉลองกัน แต่นั่นก็เป็นเรื่องสมมติที่จำเป็น เพราะเราสมมติเอาว่าบัดนี้โลกได้โคจรรอบดวงอาทิตย์มาแล้วรอบหนึ่ง ก็ถือว่าวันเวลาได้ผ่านมาแล้วปีหนึ่ง เราก็ฉลองกันว่าเราผ่านมาแล้วปีหนึ่ง

แต่การฉลองนั้นเราก็ชอบฉลองกันด้วยอะไรที่มันประมาท ๆ เช่น การกินเหล้า ปาร์ตี้กัน ราวกับว่าจะไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้ว ปีใหม่นี้เป็นปีใหม่สุดท้าย สุดท้ายบางคนก็ไม่ได้ข้ามปีดังที่ตั้งใจเอาไว้ ก็จบลงที่ก่อนสิ้นปี หรือบางคนผ่านปีมาได้ไม่เท่าไรก็ไปไม่ถึงอีกสิ้นปีหนึ่ง ด้วยเหตุว่าประมาท เช่นเมาแล้วขับ หรือทะเลาะวิวาทกัน หมั่นไส้ไม่พอใจกันก็เจ็บตัว

คนเรานั้นอยากจะมีความสุขก่อนตาย ใคร ๆ ก็คิดแบบนั้น นั่นเป็นเรื่องปกติ เราก็บอกว่าเราไม่ประมาทนะ เราต้องทำชีวิตให้สนุกสุขสันต์ แต่ว่าที่พูดมานี้มันประมาทในเรื่องหนึ่ง ก็คือประมาทในเรื่องบุญ

คนเราจะไปดีไปร้าย ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าก็ด้วยบุญกรรมที่ทำมา ย้ำว่าทั้งชาตินี้และชาติต่อ ๆ ไป เรื่องกรรมเป็นของซับซ้อน ถึงคราวให้ผลมันก็ให้ผล ถึงคราวมันยังไม่ให้ มันก็ยังไม่ให้ แต่ว่ามันให้แน่ ๆ ขึ้นกับว่าเมื่อไร แล้วทีนี้ คนเรามักเข้าใจเอาว่า ทำบุญค่อยทำตอนแก่ ๆ ก็ได้ เข้าวัดเข้าวาสงบจิตสงบใจ ตอนนี้ต้องทำงาน ต้องหาเงิน ต้องมีความสุขกับชีวิตเสียก่อน หรือเรียกว่า ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

แต่ปัญหามีอยู่ว่า ความตาย มาเมื่อไหร่ไม่รู้ แต่มันมาแน่ และมาแบบที่ไม่ให้ตั้งตัวด้วย ความตายนั้นเหมือนเงา แต่เป็นเงาชนิดพิเศษ คือมันตามตัวเรา แล้ววันดีขึ้นดีมันก็กินหัวเราไปเลย มันจะกินหัวเราเมื่อไรมันก็ไม่รู้จักบอกด้วย หรือว่าบอกด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งไอ้การกินหัวเรานั้น มันไม่เลือกเพศ วัย ฐานะ ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเลย

ความตายทำให้เราหมดโอกาสในการทำบุญ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไร มีให้ไปตั้งแต่เทวดานางฟ้า ลงมาจนถึงสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสูรกาย สัตว์นรก ที่พูดมาทั้งหมดนี้ทำบุญไม่ได้ เป็นการเสพบุญกรรมเก่าทั้งนั้น จะได้บุญก็ต้องรอเขาอุทิศมาให้อนุโมทนาเอา หรืออย่างดีก็ไปเป็นมนุษย์ ที่ก็มีทั้งมนุษย์รวย มนุษย์จน มนุษย์กลาง ๆ ฯลฯ ต่างกันไป ขึ้นกับแรงกรรม แต่จะเป็นมนุษย์แบบไหนก็ตาม สิ่งหนึ่งที่มีเท่าเทียมกันคือโอกาสในการทำบุญ ขึ้นกับว่าใครจะคว้าโอกาสทองของความเป็นมนุษย์นี้ไว้ได้หรือไม่

โอกาสทองนี้มันก็มีมาอยู่ตลอด ก็มีทั้งหมวดทาน ศีล ภาวนา ซึ่งคนเราควรจะกระทำให้ครบทั้งสามหมวดนี้ ไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทำทานมากมายแต่ไปภาวนาก็ไม่ไปไหน ภาวนามากมายแต่ไม่ให้ทานก็ไม่ก้าวหน้า ทำทั้งทานทั้งภาวนาแต่ไม่รักษาศีลก็ไม่เห็นผล เป็นไม้สามอันขัดดุลกันไป แต่ไม้ที่เราเอาเป็นเบื้องต้น ก็คือ ทาน ค้ำด้วยศีล และลงท้ายด้วยภาวนา เป็นวิถีทางที่ทำได้ง่าย ขอเพียงอย่าลืมทั้งสามหมวด จะมากจะน้องไม่สำคัญแต่ขอให้ได้ทำด้วยความตั้งใจ

ในกาลบัดนี้ พูดเรื่องบุญแล้ว อาตมาก็มีบุญใหญ่จะมาบอกกัน ก็ถือเป็นโอกาสทองอีกโอกาสหนึ่งที่มาถึง ตามที่ทางวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม จะได้จัดสร้างสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพูล ณ ไร่จ่ามี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทางสถานปฏิบัติธรรมได้เตรียมจัดสร้างพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก ขนาด 2.5 เมตร มีนามว่า “พระพุทธไตรโลกนาถโอภาสนฤมิตร” แปลว่า พระพุทธรูปผู้ทรงเนรมิตแนะนำให้มีดวงตาเห็นธรรม คือเหตุปัจจัยที่ให้เกิดทุกข์ และเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของโลกทั้งสาม เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราช ปางเปิดโลก เป็นปางพระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกทั้งสาม คือ เทวโลก มนุษยโลก และยมโลก ให้ได้เห็นถึงกันในวันเทโวโรหณะ ให้ได้เห็นว่ามีจริง และทรงเป็นที่พึ่งของทั้งสามโลก ทรงเป็นที่พึ่งของเหล่าเทวดาผู้มีปัญหาข้องใจให้ได้คลายปัญหา ทรงเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ผู้อยู่ในห้วงแห่งความโลภ โกรธ หลง ด้วยการชี้ทางเกษม คือทางพระนิพพานพ้นโศกวิโยควิสัย เน้นให้ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นทางไปสู่จุดหมายอันเกษม ทรงเป็นที่พึ่งแก่ยมโลก อบายภูมิ ทรงชี้แจงแสดงธรรมว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นเรื่องจริง และไม่มีใครพ้นจากกฎข้อนี้ไปได้ หว่านพืชเช่นไร ได้ผลเช่นนั้น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นสัจธรรมแน่นอน

เหล่านี้เอง เราจึงเรียกพระพุทธองค์ว่า ไตรโลกนาถ คือ เป็นที่พึ่งทั้งสามโลก พระองค์ทรงให้กำเนิด นฤมิตโอภาส คือ แสงสว่าง เป็นแสงแห่งบุญ เป็นแสงให้ปัญญาที่สองไปยังโลกทั้งสามให้สรรพสัตว์โลกได้รู้แจ้งเห็นจริงตามพระพุทธองค์ พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้ว

ทั้งนี้ จะทำพิธีหล่อพระพุทธไตรโลกนาถโอภาสนฤมิตร ขนาด 2 เมตร ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพูล ไร่จ่ามี อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยที่วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม จะเปิดให้เขียนชื่อลงบนแผ่นทอง เพื่อนำไปหล่อเป็นองค์พระต่อไป หรือสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีวัดไผ่ล้อม นครปฐม หมายเลขบัญชี 099-1-60011-6 และในอนาคตข้างหน้า จะได้จัดสร้างพระพุทธไตรโลกนาถโอภาสนฤมิตร องค์ใหญ่ ขยายจากแบบเดิมเป็น 15 เมตร ประดิษฐานเป็นประธานของสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพูลอย่างสง่างาม เป็นที่พึ่งที่ระลึกของพุทธศาสนิกชนสืบไป จึงขอประกาศข่าวสารงานบุญมา ณ ที่นี้ ขอเจริญพร

 

หลวงพี่น้ำฝน : 12 ธันวาคม 2565