ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯปลื้ม อปท.ทั่วประเทศ จัดเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ มอบรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้กว่า 2,000 คน

0
261

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานฝ่ายหาทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ให้เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จัดงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำรายได้ไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ในจังหวัดนั้นๆ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดย อปท.เป็นเจ้าภาพ ได้กำหนดวันแข่งขัน เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในทุกจังหวัด

อนึ่ง ในขณะนี้มีอปท.เจ้าภาพใน 5จังหวัด ที่ได้จัดงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯไปเรียบร้อย คือ

1.ปราจีนบุรี มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ 470,000 บาท

  1. สตูล มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ 165,000 บาท

3.กำแพงเพชรมีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ 178,452 บาท

4.ยะลา มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ 518,400 บาท

5.ยโสธร มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ 750,000 บาท

มูลนิธิฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2525 โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งฯตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม กว่า 2,000 คน เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นคนดีของชาติ สามารถช่วยเหลืองตนเองได้ในอนาคต