“ร่มเย็นพระธรรมค้ำจุน ทุกข์ร้อนผลบุญเจือจาน” วัดราษฎร์ประคองธรรม แจกข้าวสารและถุงขวัญกำลังใจแก่พระสังฆาธิการในอำเภอบางใหญ่ 23 วัด 1 สำนักปฏิบัติธรรม

0
1604

พระครูวินัยธร ภาณุมาศ ภาณุปาโณ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เปิดเผยว่า ท่ามกลางอากาศร้อน อุณหภูมิ 37 องศา ของวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา แต่ร่มธรรมกลับร่มเย็น ที่วัดราษฎร์ประคองธรรม ศูนย์รวมจิตใจ ศูนย์รวมความศรัทธา อันเป็นแหล่งธรรมค้ำจุนหัวใจ พระครูกิตติวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้น้อมนำพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาสานต่ออย่างมุ่งมั่นด้วยการจัดตั้งโรงทานโครงการตามพระดำริฯ แจกอาหารมื้อกลางวันมาตั้งแต่เดือนเมษายน ถ้าไม่ทุกข์ร้อน คนที่ไหนจะมาทุกข์ทน ลุง ป้า น้า อาพาลูกหลานมาเข้าแถวนั่งรอยืนรอแต่เช้ากว่าจะถึงเวลาดำเนินการก็บ่ายสองโมง จัดเป็นมหากุศลทานเพื่อคนทุกข์ร้อนของชุมชนในอำเภอบางใหญ่ได้รับข้าวสารและอาหารเป็นขวัญกำลังใจ เติมพลังไว้ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกัน

ในเวลา 14.00 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้กล่าวปราศรัยกับชาวบางใหญ่ที่มาร่วมอยู่ในพิธี ทางด้านคณะสงฆ์มี พระอุดมสิทธินายก รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง เป็นประธาน

“ขอให้ดีใจที่นนทบุรีไม่มีคนติดโควิดมา 8 วันแล้ว เพราะเราช่วยกันปฏิบัติตามที่สาธารณสุขได้ขอความร่วมมือ และเราทำได้ดี ขอให้ทุกคนมีความสุข ผ่านภัยวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” ผวจ.นนทบุรี กล่าว

จากนั้นได้แจกข้าวสารและถุงขวัญกำลังใจแก่พระสังฆาธิการในอำเภอบางใหญ่ จำนวน 23 วัด และ 1 สำนักปฏิบัติธรรม ได้แก่วัดสวนแก้ว วัดเอนกดิษฐาราม วัดสะแก วัดศรีราษฎร์ วัดพิกุลเงิน วัดปรางค์หลวง วัดคงคา วัดดอนสะแก วัดสะแก  วัดต้นเชือก  วัดโตนด  วัดบางโค  วัดบางม่วง  วัดบางเลนเจริญ  วัดไผ่เหลือง วัดพระเงิน  วัดพระนอน  วัดส้มเกลี้ยง วัดสัวรวิมลไพบูลย์  วัดเสาธงหิน วัดหลังบาง วัดอัมพวัน  วัดอินทร์ และสำนักปฏิบัติธรรมศรีมงคล จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจกข้าวสารแก่ประชาชนชาวบางใหญ่นนทบุรี ที่มาร่วมกุศลทานในครั้งนี้

ต่อจากนั้น พระครูกิตติวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม ได้มอบข้าวสารและอาหารแก่ญาติโยมที่มารอรับครั้งนี้โดยทั่วกัน ซึ่งวันนี้เป็นวันที่พี่น้องประชาชนมาร่วมสร้างกุศลทานครั้งนี้อย่างคับคั่งเกินความคาดหมาย แต่ในที่สุดต่างก็ยิ้มได้แม้ในยามอากาศแสนร้อน ได้รับอาหารข้าวสารไปถ้วนทั่วกันทุกคน

“โครงการกุศลทานกุศลธรรมครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า ใต้ร่มธรรมยังให้ความร่มเย็นแก่ชีวิตจิตใจได้เสมอในสังคมไทย และวัดยังเป็นที่พึ่งของชีวิตทั้งทางกายและทางใจได้เสมอ  ขออนุโมทนามหากุศลทานของ พระครูกิตติวิริยาภรณ์ ท่านเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ พระสังฆาธิการอำเภอบางใหญ่ ที่ได้เมตตาร่วมสร้างสรรค์ปลอบขวัญให้คนทุกข์พอคลายหายทุกข์ร้อนได้ และแน่นอนผู้รับต่างแซ่ซ้องสาธุการในครั้งนี้ทั่วกัน สาธุ” พระครูวินัยธร ภาณุมาศ ภาณุปาโณ กล่าวอนุโมทนา

  ร่มเย็นร่มธรรมค้ำจุน   ทุกข์ร้อนธรรมหนุนเจือจาน

   ร่มวัดร่มเย็นสำราญ  สายธารสายธรรมค้ำใจ