รัฐสภาไทยมอบเงินช่วยเหลือสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เนื่องจากประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

0
81

วันนี้ (๒๕ เมษายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระพรหมเสนาบดี กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ ห้องกระจก บริเวณด้านหน้าห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ โซนกลาง อาคารรัฐสภา (สผ.) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เนื่องจากประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยมี นางโกเลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า “ได้ติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องภัยพิบัติการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ภัยสงคราม และภัยด้านเศรษฐกิจ ที่เกิดทับถมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เพื่อนร่วมโลกของเรา ไม่ว่าจะชาติหรือศาสนาใดก็ตาม ได้รับผลกระทบ จึงรู้สึกปลื้มใจที่ประธานรัฐสภาและผู้ร่วมบริจาคได้ให้ความสำคัญและให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ โดยเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจอันประเสริฐและงดงามต่อเพื่อนร่วมชาติของเรา ซึ่งแม้ว่าศรีลังกาจะเป็นประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่องกับไทยในด้านพระพุทธศาสนาก็จริง แต่มีผู้ที่นับถือศาสนาอื่นได้แสดงน้ำใจมาด้วย เช่นเดียวประเทศอื่น ๆ ที่เกิดภัยพิบัติขึ้นและประเทศไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม”

ที่มา : เพจวัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho

สนง.กำกับดูแล พระธรรมทูตไปต่างประเทศ