รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2566

0
132

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ศิลปิน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

สำหรับปีพุทธศักราช 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นจำนวน 7 สาขา ดังนี้ 1.สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายตะวัน วัตุยา 2.สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ นายอรรถพร คบคงสันติ 3.สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นางสาวจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท 4.สาขาดนตรี ได้แก่ นายดำริห์ บรรณวิทยกิจ 5.สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวมณฑาทิพย์ สุขโสภา 6.สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นายอิศร์ อุปอินทร์ และ 7.สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายอนุชา บุญยวรรธนะ

*****************************************************************