รัฐบาลศรีลังกาถวายมุทิตาบรรณาการ ร.10 มอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 2,000 ปี แก่รัฐบาลไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
1742

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยรัฐบาลศรีลังกามีความประสงค์ขอมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ จำนวน 1 หน่อ ให้แก่รัฐบาลไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าวมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีตนร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.), รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร, ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, อธิบดีกรมการศาสนา, อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา, อธิบดีกรมพิธีการทูต เป็นต้น

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวต่อไปว่า จากการประชุมคณะกรรมการฯ ได้หารือแนวทางเตรียมการรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกา โดยที่ประชุมมส.มีมติให้นำไปปลูกที่วัดวชิรธรรมาราม ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าว มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ ที่ปลูกไว้เมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ยังยืนต้นอยู่ และมีอายุมากที่สุดอีกด้วย ชาวศรีลังกาให้ความเคารพศรัทธาต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นอย่างมาก รัฐบาลศรีลังกาและเมืองอนุราธปุระ มีการดูแลหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นอย่างดีเพื่อเตรียมนำมามอบให้กับประเทศไทย เพื่อเป็นการถวายมุทิตาบรรณาการแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนกำหนดการในการอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ที่ประชุมเห็นว่าช่วงวันมาฆบูชาปี 2562 มีความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามจะเสนอไปยังรัฐบาลศรีลังกาให้พิจารณา 2 ช่วง คือ ช่วงวันมาฆบูชา หรือวันวิสาขบูชาปี 2562 และทางรัฐบาลศรีลังกายังแจ้งมาด้วยว่า ก่อนที่จะมีพิธีการอัญเชิญ จะมีการจัดพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ที่ศรีลังกา เป็นเวลา 7 วันด้วย

ด้านนายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า วัดวชิรธรรมาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติวันพระบรมราชสมภพ ครบ 200 ปี รัชกาลที่ 4 เป็นวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลรักษาต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากับวัดสม่ำเสมอ มส.จึงมีมติเห็นชอบให้วัดนี้เป็นสถานที่ในการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ทางรัฐบาลศรีลังกาจะมอบให้กับรัฐบาลไทย

///////////////////////////////////////////////////////