รัฐบาลประชุมเตรียมการจัดวันวิสาขบูชาโลก ปี 62 เน้นกระตุ้นสร้างสังคมอุดมสติ

0
842

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09. 00 น. ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมงานคณะกรรมการจัดงานวิสาขโลก ปี 2562 โดยมีผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) และกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ย้ำว่า การจัดงานวิชาการ เรื่อง “สติ:จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต” สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับแก่นธรรมพระพุทธศาสนาสู่เวทีโลก แสดงให้เห็นว่าสังคมโลกกำลังต้องการนำสติและสมาธิอย่างแพร่หลาย จึงขอให้กรมประชาสัมพันธ์ช่วยย้ำเตือนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่สังคมทั่วไป

ในขณะที่พระพรหมบัณฑิต ในฐานะประธานกรรมการจัดงานนานาชาติ เสริมว่า  ปีนี้ ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการเฉลิมฉลองและจัดประชุมวิสาขบูชาโลก ระหว่าง 12-14 พฤษภาคม 2562  แต่ช่วงสรุปงาน คือ 15-16 ผู้ร่วมประชุมแต่ละประเทศจะมาสรุปผลการประชุมที่เมืองไทย ในฐานะที่ประเทศไทย เป็นที่ตั้งของยูเอ็นในระดับภูมิภาค จึงเสนอให้รัฐบาลไทยได้เป็นภาระกระตุ้นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวพุทธได้เกิดการตระหนักรู้และร่วมเฉลิมเฉลิมฉลองและเข้าสัมมนาสติโลกในครั้งนี้

การจัดงานวิสาขโลกในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย(มจร.)  รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 2 วัน กล่าวคือ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นการจัดเวทีประชุมสติโลก และ 16 พฤษภาคม 2562 จะเป็นการจัดพิธีเฉลิมฉลอง ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,