รัฐบาลจัดมหรสพสมโภช ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหลวง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด 22 – 28 พ.ค.นี้

0
578

ส่วนกลางจัดขึ้น ณ สนามหลวง แสดงโขน การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค-นานาชาติ มหกรรมลูกทุ่งไทย การแสดงแสง สี เสียง “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ” ละครเพลงในสวนฝัน “ผสานใจภักดิ์ ถวายองค์ราชัน”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ดำเนินการ โดยวธ.ได้นำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รับทราบแล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมการฯได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดมหรสพสมโภชฯ จำนวน 10  ชุด อาทิ คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ คณะทำงานฝ่ายพิธีการ คณะทำงานฝ่ายการแสดงมหรสพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนกลางจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.2562 รวมเวลา    7 วัน มีพิธีเปิดมหรสพสมโภชฯ วันที่ 22 พ.ค.2562 เวลา 18.00 น. โดยมีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจาก 4 ภูมิภาค รำถวายพระพร มหกรรมกลองมิ่งมงคล การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติ และวันที่ 23 พ.ค. การแสดงวงโยธวาทิต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กระตั้วแทงเสือ โขนสด และมหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ (ดนตรีสากล) วันที่ 24 พ.ค. วงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา ละครใน “อิเหนา” และมหาดุริยางค์ไทยแห่งรัตนโกสินทร์(ดนตรีไทย) วันที่ 25 พ.ค. วงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา นาฏศิลป์และดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ รำมอญปทุมธานี รำมอญสังขละ กาญจนบุรี  ลาวโซ่ง เพชรบุรี กระเหรี่ยงโป ราชบุรี และมหกรรมลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชา มหาวชิราลงกรณ

วันที่ 26 พ.ค. มาร์ชชิ่งแบนด์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หุ่นละครเล็ก และละครเพลงในสวนฝัน “ผสานใจภักดิ์ ถวายองค์ราชัน” นำแสดงโดยนักแสดงที่มีชื่อเสียง เช่น เบลล่า-ราณี  โป๊ป-ธนวรรธน์ วันที่ 27 พ.ค. มาร์ชชิ่งแบนด์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย การแสดงโขนจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร มูลนิธิคึกฤทธิ์ และมหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และวันที่ 28 พ.ค. วงโยธวาทิต โรงเรียนวัดราชบพิธ มหกรรมเพลงพื้นบ้าน ได้แก่ ลำตัด เพลงฉ่อย อีแซว เพลงทรงเครื่องและรำโคม การละเล่นของหลวง และการแสดงโขน ทั้งนี้ กิจกรรมการแสดงแต่ละวันเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30-21.30 น. และช่วงเวลา 21.30-23.00 น.  ทุกวันมีการแสดงแสง สี เสียง “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ”

ทั้งนี้ ช่วงเวลา 17.45-18.45 น. ทุกวัน มีการแสดงโรงหุ่นกระบอก ณ บริเวณสนามหลวงฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา และศาลามุขภิรมย์(จำลอง) ณ บริเวณสนามหลวงฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการแสดงหุ่นสายเสมา หุ่นคลองบางหลวง หุ่นพื้นบ้าน การบรรเลงดนตรีไทย รวมทั้งมีกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม การสาธิตการทำขนมและอาหารไทย นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีมหรสพสมโภชในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดอีกด้วย โดยเริ่มจัดกิจกรรมวันที่ 22 พ.ค. เวลา 18.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม จำนวนวันและสถานที่จัดกิจกรรมมหรสพสมโภชของส่วนภูมิภาคให้ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดพิจารณาตามความพร้อม