รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป แนะพระธรรมทูตต้องมีความเสียละ สามัคคี และสันติธรรม

0
1229

วันนี้ (12 มีนาคม 2561) ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระเทพกิตติโมลี, ดร. (ทองสูรย์ สุริยโชโต) เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์ รองประธานสหภาพพระธะรมทูตไทยในยุโรป กล่าวบรรยายให้ความรู้แก่คณะพระธรรมทูต รุ่นที่ 24 ที่เข้ารับการอบรม ว่า พระธรรมทูตต้องมีความอดทนอดกลั้นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูต ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้คติในการทำงานคือ “เสียสละ สันติธรรม สามัคคี”  ทำให้การดำรงชีวิตอยู่ในต่างประเทศในฐานะพระธรรมทูตได้จนถึงปัจจุบัน

ที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นสถาบันที่ให้โอกาสอาตมาได้แสดงความรู้ความสามารถ เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก มจร. กระทั่งได้เรียนรู้จนจบระดับสูงและมาเป็นผู้บริหาร เมื่อได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ มหาวิทยาลัยก็ไม่ขัดข้อง และได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่จนถึงปัจจุบัน จึงไม่เคยลืมมหาวิทยาลัย เมื่อมีโอกาสก็จะกลับมาช่วยเหลือสถาบันแห่งนี้ตลอดมาเท่าที่กำลังตนมี สิ่งนี้ถือเป็นบุญบารมีจากพระพุทธศาสนาและจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทำให้ได้มีโอกาสทำหน้าที่เช่นนี้ จึงขอย้ำว่า การเป็นพระธรรมทูตต้องมีความรู้ อดทน เสียสละ จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูต