รองนายกฯ ธนะศักดิ์ ตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ คืบหน้ากว่าร้อยละ ๙๘

0
1594

สำนักข่าว Thai R News – วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมนายช่างและผู้เชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับและรายงานงานความคืบหน้า ดังนี้

งานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ภาพรวมขณะนี้คืบหน้าร้อยละ ๙๘.๖ การก่อสร้างพระเมรุมาศคงเหลือการตกแต่งรายละเอียดพระจิตกาธานและงานติดตั้งพระวิสูตร ส่วนพระที่นั่งทรงธรรมและอาคารประกอบพื้นที่อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมณฑลพิธีอยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียดขั้นสุดท้าย งานภูมิทัศน์ บริเวณแปลงนาด้านหน้าดำเนินการแล้วเสร็จ แต่จะมีการตกแต่งรั้วไม้ไผ่เพื่อปลูกผักสวนครัวเพิ่มเติม และภายในเขตมณฑลพิธีอยู่ระหว่างการตกแต่งด้วยไม้กระถางและไม้ดอกไม้ประดับ

ส่วนงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ ได้แก่ งานประติมากรรมเทวดา เทพนม เทพชุมนุม ครุฑคชสีห์ ราชสีห์ และสัตว์หิมพานต์ จัดทำแล้วเสร็จ และติดตั้งบนพระเมรุมาศแล้วทั้งหมด รวมทั้งจิตรกรรมฉากบังเพลิงและจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำขึ้นติดตั้งตามตำแหน่งแล้วเช่นกัน

งานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี ได้แก่ งานจัดสร้างพระโกศจันทน์และฟืนไม้จันทน์ แล้วเสร็จ

งานจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ คืบหน้ารวมร้อยละ ๘๙ อยู่ระหว่างการลงยาสีและประดับอัญมณี งานออกแบบและจัดทำเครื่องสังเค็ด คืบหน้ารวมร้อยละ ๘๑

งานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ รวมทั้งการจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ และพระที่นั่ง ราเชนทรยานน้อย ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา และพร้อมสำหรับการเคลื่อนออกเพื่อร่วมการฝึกซ้อมริ้วขบวนในสถานที่จริงครั้งแรก ในวันที่ ๗ ตุลาคมที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ นายวีระ ได้กล่าวถึงการประชุมหารือเตรียมการจัดพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตรฉัตรยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่าได้เชิญหน่วยงานต่างๆ อาทิ

สำนักพระราชวัง สำนักเลขาธิการสำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการร่วมบริเวณท้องสนามหลวง (กอร.รส.) ร่วมหารือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดสถานที่และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การลำดับพิธีการ การรับรองผู้ร่วมพิธี การกำหนดเส้นทางเดินรถ การรักษาความปลอดภัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป