รวมพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชนโคราช ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

0
112

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย รวมพลังกลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี รวมพลังบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะได้ภายในบริเวณการจัดงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่น ดอกเด่” ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ จุดให้บริการภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช ชั้น LG

   นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี จากอำเภอต่างๆ ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตหรือบริจาคอวัยวะฯ แบ่งเป็น

– ภาคเช้า (อำเภอโนนแดง วังน้ำเขียว เทพารักษ์ พระทองคำ และอำเภอเมืองยาง)

– ภาคบ่าย (อำเภอลำทะเมนชัย เฉลิมพระเกียรติ สีดา และอำเภอบัวลาย)

ทั้งนี้ มียอดรวมผู้บริจาคโลหิตสะสมภายในงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ่น ดอกเด่” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 297 ราย ปริมาณ 188 ยูนิต ดังนี้

– วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 88 ราย ปริมาณ 52 ยูนิต

– วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จำนวน 120 ราย ปริมาณ 70 ยูนิต

– วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 จำนวน 89 ราย ปริมาณ 66ยูนิต

 ยอดการบริจาคอวัยะร่างกาย (ตับ ไต หัวใจ ปอด หรืออวัยวะภายในที่ใช้ประโยชน์ได้ จำวน 2 ราย และบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย

 

สถานีข่าว พช.โคราช : รายงาน