รวมบุญรวมใจ “บรรจุพระบรมสารีริกธาตุออนไลน์” อัญเชิญประดิษฐานส่วนยอดโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ถวายเป็นพุทธบูชา อธิษฐานจิตให้โลกพ้นภัย

0
740

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มี “พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชา เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์” ด้วยรูปแบบออนไลน์ ด้วยการร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูม (Zoom) และถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่าน Facebook Live ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันกราบอาราธนาขอความเมตตา “หลวงพ่อทัตตชีโว” เป็นประธานในพิธีฯ

พิธีกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรปทั้ง 28 วัด พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วโลก ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เมื่อประธานในพิธีฯ มาถึงศูนย์กลางพิธีฯ พระมหาพูลศักดิ์ ปุณฺณสกฺโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ได้เป็นผู้แทนผู้ร่วมพิธีกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วโลก น้อมถวายพานกรวยธูปเทียนแพสักการะแด่ประธานในพิธีฯ จากนั้นเป็นการรวมบุญรวมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

เมื่อถึงกาลอันเป็นอุดมมงคล ประธานในพิธีฯ ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในผอบทองคำ และอัญเชิญผอบทองคำภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานภายในสิริปทุมทิพย์ และนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ตามลำดับ โดยในช่วงท้าย หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานในพิธีฯ ได้เมตตาให้โอวาท เพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิต และการสร้างบารมี นำมาซึ่งความปลื้มปีติใจของผู้ร่วมงานบุญออนไลน์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

สำหรับที่มาของการประกอบงานบุญพิธีฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องด้วยเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นผลทำให้ส่วนยอดเก่าของโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ชำรุดร่วงตกลงมา ทางคณะสงฆ์ และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมด้วยผู้มีจิตศรัทธา จึงได้พร้อมใจกันดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ส่วนยอดของโบสถ์ขึ้นใหม่ โดยได้รับเกียรติจากชาวท้องถิ่นซึ่งเป็นนักออกแบบที่มีความรู้เกี่ยวกับโบสถ์คริสต์เก่า และมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวัดในพระพุทธศาสนา จึงเป็นที่มาของการออกแบบยอดโบสถ์ชิ้นใหม่เป็นรูปแบบประติมากรรมฉัตร 7 ชั้น มีส่วนยอดเป็นดอกบัวตูมเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีมงคลนามว่า “อัครสุวรรณฉัตรสวรรค์” เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ชาวไทย และชาวเนเธอร์แลนด์ รวมถึงผู้ที่สนใจได้รู้จักสันติสุขภายในขยายไปสู่สันติภาพโลก ทั้งนี้ จะได้จัดให้มีการประกอบพิธียกประติมากรรมฉัตร 7 ชั้น บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มงคลนามว่า “อัครสุวรรณฉัตรสวรรค์” ขึ้นประดิษฐาน ณ ส่วนยอดของโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ในกาลอันเหมาะสมสืบไป

โบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ เดิมชื่อว่า Sint-Victor และ Gezellenkerk เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ประจำตำบลทางตอนเหนือของ Afferden (Gelderland) รูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาโน – โกธิค ออกแบบโดยสถาปนิกคาร์ลเวเบอร์ อ้างอิงถึงโบสถ์ Munsterkerk ใน Roermond สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.2433-2434 และเปิดอย่างเป็นทางการใน พ.ศ.2436 เนื่องจากข้อจำกัดด้านการบริหาร และความจำเป็น จึงทำให้โบสถ์หลังนี้เข้าสู่กลไกทางการตลาด ในปี พ.ศ.2559 ทำให้ในปีต่อมาคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรป ร่วมด้วยผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ดำเนินการจัดซื้อเพื่อปรับปรุงสถาปนาให้เป็น “วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์” และได้ประกอบพิธีเปิดวัดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา และเปิดสอนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นที่สนใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ขอบคุณที่มา : https://www.facebook.com/1124585667581031/posts/4158920014147566/

รับชมสื่อทบทวนงานบุญพิธีฯ ได้ที่ https://fb.watch/54yFLdCRzE/

แนะนำวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ https://www.blockdit.com/posts/5edcb5898561ce0f94e2a369

*****************************************************************