รมว.วธ.เป็นประธานงานรวมใจรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.65 และครบรอบ 36 ปี การถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”

0
55

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานรวมใจรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 และครบรอบ 36 ปี การถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรับชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติอัครศิลปิน ห้องแสดงผลงานศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ พร้อมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ และการแสดงดนตรีร่วมสมัย

*****************************************************************