รมว.วธ. สั่งกรมการศาสนาทำแอพฯ วันสำคัญทางพุทธศาสนา

0
296

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมการศาสนา(ศน.) จัดทำแอพพลิเคชั่นในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลทำให้พุทธศาสนิกชนไม่สามารถเดินทางไปทำบุญที่วัดได้ตามปกติ ประกอบกับผลสำเร็จจากการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. ที่ผ่านมา ก็แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนิกชนมีความสนใจร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมากถึง 2,708,131 คน

ด้านนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีศน. กล่าวว่า ทางรมว.วธ. มองว่า สถานการณ์โควิดน่าจะยังอยู่ไปอีกนาน ซึ่งส่งผลต่อการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมคนจำนวนมาก โดยเฉพาะกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะจะทำให้เสี่ยงเกิดการระบาด แต่อย่างไรก็ตามประเพณี กิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาจำเป็นที่จะต้องมีการจัดเป็นประจำทุกปี จึงเห็นว่าในเมื่อยังไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ให้พุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีจำนวนมากได้ ก็ควรหาช่องทางให้พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งที่ผ่านมาศน.มีการดำเนินการอยู่แล้ว โดยในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ทางศน.ก็มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊ค จัดทำเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ ส่วนในเรื่องการจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นขึ้นมาโดยเฉพาะนั้น จะต้องมีการหารือกันว่าจะจัดทำขึ้นมาในรูปแบบใด เพื่อให้มีความหลากหลาย มีความน่าสนใจ ซึ่งทางศน.มองว่าหากสามารถทำเป็นรูปแบบ 3 มิติได้ จะมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่ก็ต้องดูในเรื่องของงบประมาณด้วย เพราะการจัดทำแอพพลิเคชั่นนั้นต้องใช้งบฯค่อนข้างสูง

*****************************************************************