รมว.วธ. มอบ 175 รางวัล “เด็กผู้นำทางวัฒนธรรม” งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 63

0
2184

มอบโล่ เกียรติบัตรประกวดร้องเพลงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมเด็กไทยเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม พร้อมปลูกฝังค่านิยม สืบสานความเป็นไทย

วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ศูนย์ราชการกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ) เป็นประธานเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” พร้อมมอบรางวัล และโล่ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร้างสรรค์” ประจําปี พ.ศ. 2563 และมอบเกียรติบัตร “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ให้แก่เด็กที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรม 175 คน โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน โดยใช้มิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างค่านิยมที่ดี

โดยช่วงเช้า เวลา 08.00 น. มีพิธีเปิดงานฯ อ่านสารวันเด็ก และให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน โดยรมว.วธ ณ ลานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จากนั้น เวลา 11.30 น. พิธีมอบรางวัล โล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้องเพลงในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร้างสรรค์” ประจําปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ คุณค่าของวัฒนธรรมและความเป็นไทยผ่านบทเพลง และเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยแบ่งเป็นประเภททีม 5 รางวัล และประเภทเดี่ยว 10 รางวัล โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตรจากวธ. หลังจากนั้น มีพิธีมอบเกียรติบัตร “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ให้แก่เด็กที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ 175 คน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ขณะเดียวกัน วธ.จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ ศูนย์ราชการกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร ประกอบด้วย 1.ลานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการแสดงชุด “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยศิลปินเยาวชนทุกคณะ, การแสดงโขนเยาวชน ตอน จับนาง, ระบำ 4 ภาค การแสดงนาฏมวยไทยจากโรงเรียนวัดน้ำพุ จ.ราชบุรี นอกจากนี้ มีการขับร้องเพลงร่วมสมัยจาก น้องเอ๋ยเอ้ย กมลรวี กอสัมพันธ์, การโชว์ทำอาหารจาก น้องแพทตี้ ผู้ชนะการประกวด MasterChef Junior Thailand SS1 และน้องๆจากทีม MasterChef Junior Thailand SS1 และการแสดงหุ่นร่วมสมัยเยาวชน คณะ “ช่อชะคราม” จ.สมุทรสงคราม, การแสดงหุ่นคนขาไม้ Long Lag Stick, การแสดงมายากล จากสมาคมมายากล, การแสดงร่วมสมัยของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2.บริเวณอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ มีการร้องเพลงประสานเสียงเพลง “เมืองคนดี” จากเยาวชนจิตอาสาพัฒนา, การแสดงชุด Baby Blink cover Black pink, การแสดง “ผึ้งน้อยนักสู้ รวมพลังกู้โลก”จากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, การขับร้องเพลงลูกทุ่ง “เลิกคุยทั้งอําเภอ เพื่อเธอคนเดียว” และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล

3.หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การประกวดร้องเพลงในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร้างสรรค์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบตัดสิน, การปล่อยป้ายผ้าคำขวัญวันเด็ก โดยเฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบินบังคับวิทยุ, การแสดงชุดจิตอาสาร่วมใจ และ 4.หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีการแสดงชุด “เด็กไทย”, การแสดงชุด “เด็กดี”, การขับร้องเพลงร่วมสมัย, การแสดงชุด “การสื่อสารกับเด็กหูหนวกด้วยภาษามือ”, การบรรเลงดนตรีสากลจากวงแชมเบอร์, กิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลและแจกของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ บริเวณลานวัฒนธรรมสรรค์สร้าง (ด้านข้างอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ฝั่งสระน้ำ) มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ รถโรงหนังเคลื่อนที่, รถพิพิธภัณฑ์สัญจร, กิจกรรมยิ้มไหว้สวัสดี และมารยาทไทย เป็นต้น ทั้งนี้ บริเวณลานส่งเสริมวัฒนธรรม(ตลอดแนวทางเดินหน้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) มีกิจกรรม อาทิ การแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล, กิจกรรมเล่นเกมหรรษา ตอบคำถาม จับฉลากมอบรางวัล เป็นต้น ทั้งนี้ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงาน

นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมฯ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ เวลา 08.30 – 15.00 น. ประกอบด้วย กิจกรรม “เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”, ศิลปะรักษ์โลก, การเล่านิทานสำหรับเด็กและเยาวชน การแสดงเต้นร่วมสมัย และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ, จิ๊กซอว์โบราณสถาน และวาดภาพระบายสี

หออัครศิลปิน จ.ปทุมธานี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมเรียนรู้พระปรีชาสามารถองค์อัครศิลปิน, การแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชน

ตลาดนัดวัฒนธรรม บุญคูณลาน บุญคุณข้าว เยาวชนร่วมสืบสาน ตำนานแห่งวัฒนธรรม ณ บริเวณลานจอดรถแยกเทียมร่วมมิตร เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมจำลองบรรยากาศประเพณีงานบุญคูณลาน, ปราสาทข้าวจำลอง, ชิมอาหารร้านอร่อยชื่อดัง การแสดงทางวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง

หอภาพยนตร์ ศาลายา เวลา 10.00 – 15.00 น. มีกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์โลก, การเล่านิทานประกอบภาพ, การฉายภายนต์แอนิเมชั่น, ผจญภัยไดโนเสาร์เพื่อนรัก และ The BFG ยักษ์ใหญ่หัวใจหล่อ

สำหรับกิจกรรมฯในส่วนภูมิภาคจัดขึ้น ณ วิทยาลัยช่างศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั่วประเทศ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย, หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ.นครราชสีมา และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สงขลา เป็นต้น