รมว.วธ. กำชับศน.วางแผนจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา เน้นชาวพุทธทั่วโลกเข้าร่วม ขยายชุมชนคุณธรรม 7 พันแห่งทั่วประเทศ

0
1149

สำนักข่าว Thai R News นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ได้ประชุมติดตามผลงานและแผนการดำเนินงานของกรมศาสนา (ศน.)  เมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้กำชับให้ ศน. เตรียมความพร้อมและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2560 จัดให้มีกิจกรรม อาทิ ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน และเชิญทูตจากประเทศต่างๆ ที่นับถือศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ได้ให้จัดทำบัตรอวยพรวันวิสาขบูชาแจกให้พุทธศาสนิกชน เพื่อส่งมอบความสุขและความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กัน รวมถึงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคมนี้ด้วย

นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 –1 มกราคม 2561  ทั้งนี้เบื้องต้นอาจจะใช้ชื่องาน “ชาวพุทธทั่วโลก สวดมนต์ข้ามปี” จัดกิจกรรม อาทิ สวดมนต์ข้ามปีในวัดต่างๆ อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชิญชวนแต่ละกระทรวงร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสวดมนต์ข้ามปีในแต่ละวัด และเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกร่วมสวดมนต์ข้ามปีตามวัดไทยในต่างประเทศ รวมทั้งให้ ศน. จัดทำหนังสือสวดมนต์ขนาดเล็ก กะทัดรัด เพื่อให้สามารถพกพาได้สะดวก

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้มอบหมาย ศน.ดำเนินการส่งเสริมด้านศาสนสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์  มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรม อาทิ  ค่ายเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของเพื่อนต่างศาสนา ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ ศน. ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย ศน.ได้รายงานแผนการส่งเสริมคุณธรรมสู่ชุมชนในปีงบประมาณ 2560 โดยได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขยายจำนวนชุมชนในโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ 7,000 ชุมชนภายในปีนี้ โดยช่วงเดือนมีนาคมนี้ จะคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการ 2,000 แห่ง ทั้งนี้ ขณะนี้คัดเลือกชุมชนได้แล้ว 1,800 แห่ง จะส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีวิถีวัฒนธรรมไทย