รมต.เทวัญ เยี่ยมโรงทานวัดธาตุทอง มอบอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

0
166

วันนี้ (5 พ.ค.63) เวลา 16.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเยี่ยมโรงทานวัดธาตุทอง พระอารามหลวง และมอบอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน จำนวน 500 ชุด ตามพระประสงค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเมื่อเดินทางถึง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช แสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี และกราบนมัสการพระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ตามลำดับ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักรที่มีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนใกล้เคียงมานาน ประกอบกับทางวัดมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ ในการจัดตั้งโรงทานและการแจกจ่ายอาหารของวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยการดูแลของหน่วยงานในเขตวัฒนา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่ โดยจะมีการแจกจ่ายอาหารวันละ 2 รอบ คือ เวลา 11.00-13.00 น. และเวลา 16.00-19.00 น. ซึ่งทางวัดเริ่มตั้งโรงทานมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา