“รมต.เทวัญ” เผย รบ.เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 63 ย้ำสำนักพุทธฯ แจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ร่วมงาน

0
566

วันนี้ (31 ม.ค.63) เวลา 15.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระมหาประนอม ธัมมลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  ร่วมแถลงข่าววันมาฆบูชาประจำปี 2563 โดยในปีนี้รัฐบาล ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามที่มหาเถรสมาคม(มส.) ที่มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาฯจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสงบสุข ร่มเย็น และถวายเป็นพุทธบูชา โดยกิจกรรมวันมาฆบูชาจะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก  โดยพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย กิจกรรมการปฏิบัติธรรม  การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีทำบุญตักบาตร การถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ชมนิทรรศการความรู้และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  รวมถึงการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมทำความดีในกิจกรรมจิตอาสา  Big Cleaning Day  ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครั้งนี้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาฯจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน และให้ประสานไปยังกรมอนามัย  เพื่อขอสนับสนุนหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมไว้รองรับจำนวนพุทธศาสนิกชนที่คาดว่าจะมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

“ในนามของรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน รวมถึงพี่น้องสื่อมวลชน เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563  ได้ที่พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม และวัดทุกวัดที่อยู่ใกล้บ้าน รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยพร้อมเพรียงกัน” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม โดยมุ่งให้   “ละเว้นการทำความชั่วทุกชนิด ทำแต่ความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส”

(ชมคลิป)