“รมต.เทวัญ” เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 30 สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเปิดงาน 19 ก.ย.นี้

0
489

วันนี้ (13 ก.ย.62) เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานการแถลงข่าว “เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พร้อมด้วยพระครูโฆษิตธรรมากร วัดสุวรรณาราม และคุณชไมพร จตุรภุช ศิลปินนักแสดง ร่วมแถลงข่าว มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พศ. และผู้แทนองค์กรเครือข่ายเข้าร่วม

(ชมคลิป)

นายเทวัญ กล่าวว่า รัฐบาลได้เห็นชอบให้ พศ. โดยสำนักงานพพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ ตั้งแต่พุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา และในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 30 ซึ่งมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงานเทศน์มหาชาติฯครั้งนี้ขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีมาโดยตลอด โดยเฉพาะประเพณีการเทศน์มหาชาติ พระองค์ได้เสด็จฯ มาสดับพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติ ณ พุทธมณฑล เป็นจำนวนถึง 13 ครั้งด้วยกัน โดยพศ.ได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ พร้อมทั้งได้กราบอาราธนาพระภิกษุที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติมาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์อีกด้วย

“ถึงแม้นจะมีหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ขอรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์แต่ละกัณฑ์ทั้งหมดแล้ว แต่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาก็ยังสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติได้ตลอดเวลา  โอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 14.00 น. ซึ่งจะเสด็จฯมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวชสันดรชาดกและทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มหาราช” ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

พระครูโฆษิตธรรมากร องค์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ “กัณฑ์มหาราช” กล่าวว่า การรับฟังเทศน์มหาชาติเรื่องพระเวชสันดรชาดกมีอานิสงส์มาก ดังปรากฏในคัมภีร์ว่า ถ้าใครตั้งใจฟังจนครบบริบูรณ์ทั้ง 13 กัณฑ์ เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ได้เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร โดยเฉพาะผู้บูชากัณฑ์มหาราชา จะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไปเสวยทิพย์สมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2562 ณ หอประชุมพุทธมณฑล โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ 19 กันยายน เวลา 10.00 น. สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมงาน “เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onab.go.th หรือโทร. 0 2441 7965-6