รมต.เทวัญ ลงพื้นที่จ.ปัตตานี พบพระสังฆาธิการ 3 จชต. และ 4 อำเภอ จ.สงขลา ให้กำลังใจประชาชน

0
646

วันนี้ (7 พ.ย.62) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อพบปะพระสังฆาธิการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่พระพุทธศาสนาในพื้นที่

 

ในช่วงบ่ายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง  จ.ปัตตานี เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกิดความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ระดับตำบล และพระเลขานุการผู้รับผิดชอบงานคณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ คณะสงฆ์เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  จดทะเบียนรูปแบบของสมาคม เพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย คณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่ในการหนุนเสริมคณะสงฆ์ ในด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธาณสงเคราะห์ อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ พร้อมกันนี้ จากเหตุรุนแรงคนร้ายยิง ชรบ.เสียชีวิต ผู้ร่วมเวทีขอให้ปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และเร่งสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในพื้นที่

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังรับฟังปัญหาว่า จะรวบรวมข้อเสนอต่างๆ จากพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ที่ได้สะท้อนความต้องการ นำเรียนนายกรัฐมนตรี และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการเรียนธรรมะของเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่งคง แข็งแกร่ง เป็นศูนย์รวมจิตของประชาชน และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสันติสุขในพื้นที่