รมต.เทวัญ ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา สนับสนุนโรงทานวัดระฆังโฆสิตาราม

0
178

ย้ำประชาชนสามารถร่วมฟังธรรม สวดมนต์ที่บ้าน ขอให้เลี่ยงพื้นที่ชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันนี้ (6 พ.ค.63) เวลา 08.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และเข้ากราบพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันพระใหญ่ และเป็นวันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถวายปัจจัย จำนวน 10,000 บาท พร้อมสนับสนุนข้าวสาร และหน้ากากอนามัย จำนวน 250 ชุด แก่โรงทานวัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระบัญชาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงมีความประสงค์ให้วัดที่มีศักยภาพจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในวันนี้ทางวัดได้จัดสรรแจกจ่ายให้กับ 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านบุ จำนวน 100 ชุด ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น จำนวน 50 ชุด ชุมชนจรัญ 34 จำนวน 40 ชุด ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์ จำนวน 30 ชุด และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 ชุด ซึ่งทางวัดได้ประสานความร่วมมือสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ในการจัดระเบียบการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการตรวจคัดกรอง การเข้าแถวเว้นระยะห่าง ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการติดตามการจัดระเบียบโรงทานของวัดระฆังโฆสิตาราม นับว่าเป็นวัดต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่สำคัญคือความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ของพุทธศาสนิกชน ขอให้ประชาชนไม่ออกไปรวมกลุ่มกันที่วัด โดยสามารถสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมออนไลน์ได้ที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ทางมหาเถรสมาคม(มส.) ได้ขอความร่วมมือวัดต่างๆ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก มีเพียงการสวดมนต์ที่ต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการ