รพ.สนามวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ รุกทำงานช่วยเหลือประชาชนชาวน่าน

0
652

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า จากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนกันทั่วประเทศ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยพระราชศาสนาภิบาล รก.เจ้าคณะจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง และภาคีเครือข่ายกัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่าน ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ เริ่มต้นจำนวน 360 เตียง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา และขณะนี้ก็ยังสามารถทำเป็นกระโจมกระจายไปได้อีกอย่างน้อย 150 เตียง

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดตั้งโรงทานขนาดใหญ่เพื่อออกช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชาชนชาวจังหวัดน่านที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพรวมของประชาชนชาวจังหวัดน่านมีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯโดยพระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการ และบุคลากรวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนชาวน่าน

“นอกจากเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามแล้ววิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ติดเชื้อทุกรูปแบบ ทั้งการมอบที่นอน หมอนมุ้ง เครื่องใช้ประจำตัวเช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นต้น โรงพยาบาลสนามแห่งนี้วิทยาลัยสงฆ์และคณะสงฆ์จะเปิดดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะกลับมาปกติ” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว