รพ.จอมทอง เผย “หลวงปู่ทอง” กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน กำหนดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ 17.00 น. วันที่ 14 ธ.ค.62

0
493

วันนี้ (13 ธ.ค.62) โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การอาพาธของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีจอมทอง วรวิหาร ว่า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 14.48 น. รพ.จอมทองได้รับแจ้งจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ว่า พระพรหมมงคล มีอาการหายใจหอบเหนื่อย เวลา 14.53 น.ทีมแพทย์และพยาบาล รพ.จอมทอง ได้เข้าประเมินอาการหลวงปู่ทองพบว่ามีอาการหายใจเหนื่อย เสียงปอดผิดปกติ ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงได้ถวายการพ่นยาขยายหลอดลม และให้ออกซิเจนพร้อมกับประสานทีมแพทย์ที่รพ.จอมทองเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน

เวลา 15.11 น. รถพยาบาลได้นำหลวงปู่ทอง เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน ทีมแพทย์ประเมินอาการซ้ำพบว่า หลวงปู่ทองมีระดับความร็สึกตัวลดลงร่วมกับระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ มีภาวการณ์หายใจล้มเหลวและภาวะหัวใจหยุดเต้น จึงได้ใส่ท่อช่วยหายใจ และได้ให้การช่วยฟื้นคืนชีพโดยการกดนวดหัวใจ (CPR) และให้ยาช่วยฟื้นคืนชีพร่วมด้วย

ทีมแพทย์ได้โทรศัพท์ประสานคณะแพทย์รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและให้การรักษารวมทั้งเตรียมรับการส่งต่อ คณะแพทย์รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ให้ความเห็นในการวินิจฉัยอาการของหลวงปู่ทอง ว่าเข้าได้กับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งทีมแพทย์ผู้รักษาของรพ.จอมทองได้ให้การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างเต็มความสามารถ รวมระยะเวลาทั้งหมด 68 นาที

เวลา 16.26 น. ทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาร่วมกับคณะพระเถรานุเถระในอำเภอจอมทองได้ลงความเห็นร่วมกันในการยุติการช่วยฟื้นคืนชีพแด่หลวงปู่ทอง และเคลื่อนย้ายหลวงปู่ทองเข้ารับการดูแล สังเกตอาการที่ห้อง ICU ชั้น 5 อาคารสงฆ์อาพาธ จากนั้น เวลา 23.00 น. ได้เคลื่อนย้ายหลวงปู่ทองไปที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เพื่อให้ศิษยานุศิษย์เข้ากราบนมัสการ

          วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. หลวงปู่ทองได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เวลา 00.25 น.

วันเดียวกัน ได้มีประกาศวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ประกาศว่า พระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล ว. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อายุ 96 ปี พรรษา 76 ได้ถึงแก่มรณภาพลง เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2562 ด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ณ กุฏิหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ การนี้จึงแจ้งกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ดังนี้

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. คณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์เคลื่อนสรีรสังขารสู่ศาลามหาหทัย นเรศว์ร พระภิกษุ สามเณร คณะศิษยานุศิษย์ถวายน้ำสรง เวลา 19.00 น. สวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจาริยบูชา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พระภิกษุ สามเณร คณะศิษยานุศิษย์ถวายน้ำสรง เวลา 15.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพิธีธรรม 4 รูป สวดพระอภิธรรม จึงประกาศมาเพื่อทราบ ลงนาม พระศรีศิลปาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ในนามคณะศิษยานุศิษย์