รบ.จัดทำสารคดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีใน ร.9 ให้รับชมทางสื่อทีวี-ออนไลน์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0
1691

รัฐบาล จัดทำสารคดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม 2560 เผยแพร่ผ่านทีวี – สื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้รับชม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ช่วยคนไทยพ้นความยากจน สนับสนุน ฟื้นฟูและสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ในวันนี้ว่า ในการประชุม ครม. ได้นำเสนอวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งจัดทำโดย สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ให้ที่ประชุม ครม.รับทราบ

สำหรับวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ความยาว 3.56 นาที เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่ม สนับสนุน ฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆ ของไทยมิให้เสื่อมสูญ เป็นมรดกวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ ที่สำคัญพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ช่วยประชาชนพ้นจากความยากจน พึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปวัฒนธรรมชาติ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา กระทรวงวัฒนธรรมจะนำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่ผ่านทางยูทูบ สื่อออนไลน์ และสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับชมกันอย่างทั่วถึงและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ