ม.ศรีปทุม ร่วมยินดี 3 หนุ่มสาวดิจิทัลมีเดีย สุดเจ๋ง! ผ่านคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ได้บินไปทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่น

0
256

 3 หนุ่มสาว คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ผ่านการคัดเลือกจากโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 บินทัศนศึกษา เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร ดีหมัด, นางสาวกุลชา ลิ่มศิลา นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ และนายปวิชญา สุขเมืองกรุง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสได้รับการคัดเลือก เป็น 3 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย จากโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 เพื่อบินไปทัศนศึกษาที่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ และสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างเยาวชน และเพื่อส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างประเทศ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเปรียบเสมือนยุวทูตให้แก่กรุงเทพมหานคร และส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและเป็นการเปิดวิสัยทัศน์แห่งการเรียนรู้อีกด้วย