ม.ศรีปทุม รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ในหลวง ร.10 สำหรับสถาบันผู้สนับสนุนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

0
138

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เฝ้า เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อเวลา 18.37 น. วันที่ 23 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้ ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และรับพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้สนับสนุนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2544 – 2566 รวมสนับสนุนทุนการศึกษา 62 คน มูลค่าทุนการศึกษากว่า 4,000,000 บาท

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

*****************************************************************