ม.น.ข.- มูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ร่วมกับสยามสมาคมฯ จัดคอนเสิร์ตการกุศลแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ “เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข.” เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้

0
246

วันนี้ (29 พ.ค.67) อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)  นางอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทายาทของครูเอื้อ สุนทรสนาน เจ้าของวงดนตรีสุนทราภรณ์และโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ดร.วีระชัย ณ นคร อุปนายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการบริหาร ม.น.ข., สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศลแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ “เพลินเพลงสุนทราภรณ์ กับ ม.น.ข. เพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจ”ครั้งที่ 1 (2567) ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00-21.00 น.  ณ หอประชุมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 131 ถนนอโศกมนตรี  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร ม.น.ข. เผยว่า ม.น.ข. ดำเนินงานมาแล้วกว่า 60 ปี มีผลงานการมอบทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคแบบ 100% เต็ม ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 20,000 คน  เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านครอบครัว ถิ่นกำเนิด ภาษา วัฒนธรรม และสถานะทางสังคม แต่สิ่งที่ทุกคนควรจะมีเหมือนกันคือ โอกาส และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ดังนั้น ม.น.ข.จึงผนึกกำลังร่วมกับ มูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ และสยามสมาคมฯ ซึ่งทั้ง 2 องค์กรมีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อจัดคอนเสิร์ตการกุศลร่วมกันในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนการศึกษา และจัดสรรทุนให้ครอบคลุมรวมถึงการศึกษาเฉพาะกิจ รวมถึงเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้มีจิตศรัทธามีส่วนร่วม “เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่” ในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืน

ภายในงานจะได้พบกับนักร้องคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ พร้อมกับ 2 ศิลปินรับเชิญธัช-กิตติธัช แก้วอุทัย หรือ ธัช แชมป์เพลงเอก เนื้อเสียงเสกได้ทุกอารมณ์  อลิศ-ธนัชศลักษ์ ฮัดสัน หรือ น้องอลิศ สาวสวยวัยใส ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เพชรเม็ดงามแห่งวงการเพลงลูกกรุง และ นักร้องกิตติมศักดิ์อีก 9 ท่าน

บัตรชมคอนเสิร์ต ไม่มีจำหน่ายหน้างาน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานมูลนิธิ  ช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปภัมภ์ (ม.น.ข.) ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขที่  928  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110  โทร. 02-391-3796 ,  02-391-2324   รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่ ม.น.ข. ซึ่งจะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาและเป็นอนาคตที่มั่นคงของประเทศต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคทุนการศึกษา สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) เลขที่บัญชี 186-2-30147-8

****************************************************************