มูลนิธิหลวงพ่อรวย โดย “เจ้าคุณประสาร” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ.อยุธยา

0
266

            วันนี้ (7 ต.ค.64) มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก โดยนายสมชาย รักษาศักดิ์ และคณะกรรมการมูลนิธิ พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคในนามมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโกให้กับนายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปมอบให้ถึงมือประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก คณะศิษย์หลวงพ่อรวย โดยพระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) นายสมชาย รักษาศักดิ์ และคณะศิษย์ผู้ใกล้ชิด ผู้อุปัฏฐากหลวงพ่อ ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อหลวงพ่อรวย เป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมามูลนิธิได้สนับสนุนส่งเสริมงานคณะสงฆ์ งานการศึกษาและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ เป็นจำนวนมาก