มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปล่อยคาราวาน แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2561

0
934

วันนี้​ (13 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ​ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง​ จัดโครงการ “แจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2561” โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ครอบคลุมกว่า 42 จังหวัด 59 องค์กร คิดเป็นมูลค่ากว่า 22,645,000 บาท​ (ยี่สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยมีคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณศิริกุล โอกาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณนิพนธ์ ลีละสิธร กรรมการ, คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธี

โดยในวันนี้ขบวนคาราวานรถบรรทุกผ้าห่มกันหนาวฯ จะออกเดินทางไปยังจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดแรก และในโอกาสนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดำเนินการมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง พร้อมนำหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า  “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลเอกชนที่ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 108 ปี  มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่เพื่อนมนุษย์ ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยเริ่มจากการเก็บศพไร้ญาติ ขยายต่อเนื่องมาเป็นงานด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านบรรเทาสาธารณภัย กู้ชีพ กู้ภัย โดยมี “1418 สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง” รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

“โครงการแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาสภาพอากาศหนาวเย็นนั้น เป็นงานสังคมสงเคราะห์ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 50 ปีและในปี 2561 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยความร่วมมือจากสมาคมและมูลนิธิจีนประจำจังหวัดต่างๆ  ประสานหน่วยงานภาครัฐ สำรวจพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้ว ได้จัดเตรียมผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมมูลค่ากว่า 22 ล้านบาท จัดขบวนคาราวานเดินทางไปตามเส้นทางพื้นที่ประสบภัยหนาว เพื่อแจกให้ถึงมือพี่น้องประชาชน ทุกครัวเรือน ทั่วทุกพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่  13 พฤศจิกายน สิ้นสุดในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ขณะเดียวกัน ได้จัดทีมแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียว และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทาง เพื่อออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน ตรวจและแจกแว่นสายตา บริการตัดผม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นสาธารณสงเคราะห์ โดยไมเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าว

รับชมคลิป

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​