มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี : จ.สระบุรี จัดพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

0
43

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 และพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัด ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนและตัวแทนกลุ่มทอผ้าในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำริที่จะรักษาและสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย พระองค์ได้ทรงมีโอกาสเสด็จฯ ไปเยี่ยมชมผ้าไทย และงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภูมิภาคต่าง ๆ และได้ทอดพระเนตรผลงานที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และได้มีพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค ซึ่งได้ ประทานอนุญาตแบบลายผ้ามัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ซึ่งทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love พร้อมทั้งประทานพระอนุญาตให้แก่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ รวมถึงพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ได้ตามกระบวนการวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่น ดังพระดำริของพระองค์ ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทันสมัยสู่สากล

สำหรับพิธีในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้อัญเชิญแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” มอบให้แก่หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดสระบุรี จำนวนทั้งสิ้น 9 กลุ่ม/ราย 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  1. วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
  2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี
  3. นางสว่างจิตร มณีศิริ ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี
  4. กลุ่มทอผ้ายกมุกลายโบราณ ต.ต้นตาล อ.เสาไห้
  5. กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้
  6. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านต้นตาล ต.ต้นตาล อ.เสาไห้
  7. บ้านเฮาเสาไห้ ต.พระยาทด อ.เสาไห้
  8. กลุ่มทอผ้าป่าคา ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ
  9. ธนกิจผ้าไทย ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ
  10. กลุ่มสตรีวัดมงคล ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ผู้รับมอบทุกคน ทุกกลุ่ม องค์กร อย่างหาที่สุดมิได้ ภายในบริเวณงานดังกล่าว ได้มีการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ จัดนิทรรศการผ้าไทย จัดแสดงและจำหน่ายผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน มียอดจำหน่าย 25,000 บาท และมีผู้สนใจแจ้งความประสงค์สั่งจองผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จำนวนมาก ซึ่งกลุ่มทอผ้าได้วางแผนทอผ้าลายพระราชทานตามความถนัดของแต่ละกลุ่ม เช่นใช้วิธีทอลายด้วยการมัดหมี่และทอลายแบบจกหรือยกมุก

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

สถานีข่าว CNS สระบุรี รายงาน