มาตรการผ่อนปรนโควิด-19 พศ.ชี้การปฏิบัติธรรมวัดยังต้องคุมเข้มตามมาตรการสธ. สงสัยให้ถาม

0
456

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวถึงมาตรการผ่อนปรนสำหรับการจัดกิจกรรมในวัด ว่า ตามที่ทางรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้กับบางกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ หลังพบว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ดีขึ้นนั้น ในส่วนของวัดต่างๆ ทั่วประเทศนั้น ยังคงให้ยึดถือแนวปฏิบัติเดิมที่ทางมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติห้ามจัดทุกกิจกรรม เว้นกิจของสงฆ์ รวมทั้งงดการเชิญชวนมาร่วมกิจกรรในวัด ส่วนการทำบุญตามปกติของแต่ละวัดยังคงสามารถดำเนินการได้ แต่ต้องมีการดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และรัฐบาลกำหนด รวมทั้งการจัดปฏิบัติธรรม ที่จะต้องมีการเว้นระยะห่าง ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติธรรม มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมด้วย

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ส่วนการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทนั้น ให้อยู่ที่การพิจารณาของเจ้าคณะผู้ปกครอง รวมทั้งพระอุปัชฌาย์ เนื่องจากในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทนั้น พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมประชุมทำสังฆกรรมทุกรูป มีพระวินัยกำหนดให้นั่งห่างกันไม่เกินระยะหัตถบาส (ห่างไม่ถึง 1เมตร) ซึ่งน้อยกว่าระยะห่างระหว่างบุคคลตามที่สธ.กำหนด อย่างไรก็ตามในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวัดช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 หากมีข้อสงสัยให้สอบถามมาที่พศ.ได้