มหาเถรสมาคม ลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด สมเด็จฯวัดยานนาวา ให้พรธรรมะประคองใจ

0
889

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวพรธรรมะความตอนหนึ่งว่า “ยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤตพระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้ เราต่างเกื้อกูลกัน”

วันนี้ (5 ก.ย.62) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกรเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. และพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องสมณบริโภคแก่วัด และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพระเถรานุเถระ ข้าราชการ ถวายการต้อนรับ และนำเดินทางลงพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง เพื่อร่วมกับศูนย์การสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือวัดและประชาชน

จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปยังบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3   มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 51 ครัวเรือน จากนั้นไปยังบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 76 ครัวเรือน และไปยังบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 33 ครัวเรือน โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวกับชาวบ้านว่า “ยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤตพระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้ หากไม่มีทานคือการให้ โลกนี้ย่อมอยู่ลำบาก เราต่างเกื้อกูลกัน”  

ต่อมาเวลา 13.00 น.ได้เดินทางไปยังบ้านดอนเสาเรือน บ้านผักแฮด ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ ผู้ประสบอุทกภัย จากนั้นไปยังพื้นที่บ้านนาผาย ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

ภาพ-ข่าว Cr : สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทร.0 2672 3216