มหากุศล เททองหล่อพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก ยกช่อฟ้าศาลาหลวงพ่อพูล บุญยกกำลังสอง

0
295

มหากุศล เททองหล่อพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก

ยกช่อฟ้าศาลาหลวงพ่อพูล บุญยกกำลังสอง

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จุดไฟในใจคนฉบับนี้อาตมาจะขอบอกกล่าวเรื่องงานบุญที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันนี้ ด้วยตามที่อาตมาได้ปรารภถึงการสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลก ทรงเครื่องจักรพรรดิ ประดิษฐาน ณ มณฑปเหนือรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล ภายในศาลาหลวงพ่อพูลไปนั้น บัดนี้ได้มีศรัทธาสาธุชนทั้งใกล้ไกล ตัวเล็กตัวใหญ่รวมใจเป็นแรงเดียว รวมเข้าเป็นเนื้อทองคำแท้ 99 บาท เพื่อให้กลายเป็นสุวรรณปฏิมากร เป็นที่เคารพสักการะแก่พุทธศาสนิกชนสืบไป

                เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมดีแล้ว วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17 นาฬิกา 9 นาที เวลาดียามเย็นอากาศเป็นใจ ตั้งพิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก พร้อมกันนี้ได้จัดพิธียกช่อฟ้าศาลาหลวงพ่อพูลด้วย เติมเต็มศาลาหลวงพ่อพูลให้สมบูรณ์ตามประเพณีทุกประการ

ถ้าวัดไผ่ล้อมเหมือนครอบครัวหนึ่ง วันนั้นก็คงไม่ต่างอะไรกับวันรวมญาติ เพราะศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศ แม้จะไม่หนาแน่นเนื่องจากจัดพิธี ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด แต่ก็เห็นได้ว่ามาทุกสายทุกสารทิศจริง ๆ ประดุจกองทัพมดที่ตัวเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง แต่หลั่งไหลมาร่วมงาน ก่อร่างสร้างองค์พระให้สำเร็จ อาตมาเห็นก็อนุโมทนา ชื่นใจเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่นักธุรกิจเจ้าของกิจการ ข้าราชการ ไปจนถึงผู้คนธรรมดาที่มาร่วมบุญอย่างเสมอภาคกัน

ในการนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม แห่งวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตาเป็นองค์ประธานเททองหล่อพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก ถือเป็นเกียรติแก่วัดไผ่ล้อมอย่างยิ่ง และเจ้าประคุณสมเด็จนั้น ท่านมาจากวัดไตรมิตรวิทยาราม วัดที่มีพระพุทธรูปทองคำใหญ่ที่สุดในโลก คือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หลวงพ่อทองคำสุโขทัย จึงนับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง ท่านได้บริกรรมภาวนาในการเททองหล่อพระพุทธรูป เบื้องหน้าเครื่องบวงสรวงอันจัดอย่างประณีตบรรจง เพื่อเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลายเสด็จลงมาอำนวยอวยชัยให้การทั้งหลายสำเร็จลงด้วยดี เป็นบรรยากาศที่เข้มขลังเต็มไปด้วยแรงศรัทธาสาธุชน ทองคำแต่ละก้อนถูกบรรจุเข้าเตาหลอมโดยช่างผู้ชำนาญ ซึ่งนอกจากทองที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายตั้งแต่ก่อนพิธีแล้ว ยังมีทองที่มีผู้ศรัทธามาสมทบในภายหลังอีก บางส่วนยังอยู่ในสภาพสร้อยคอทองคำอยู่เลย เป็นเครื่องสะท้อนแสดงให้เห็นถึงศรัทธาสาธุชนเป็นที่ยิ่ง ควรแก่การอนุโมทนา

โบราณท่านสร้างพระพุทธรูปด้วยความศรัทธา เลือกใช้วัสดุที่ดีมีค่ามาเป็นองค์พระ แล้วยังต้องลงรักปิดทองให้เหลืองอร่าม เจริญตาเจริญใจ ยิ่งทองคำนั้นเป็นแร่ธาตุมีค่า มีราคา ควรค่าแก่การอุทิศเป็นของพระศาสนา การได้ร่วมกันสร้างพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกจึงนับว่ามีอานิสงส์แรง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤๅษีลิงดำแห่งวัดท่าซุง อธิบายว่า การสร้างพระพุทธรูป เป็นพุทธบูชา ในเรื่องกรรมฐานจัดเป็นพุทธานุสสติ (ระลึกถึงพระพุทธเจ้า) สร้างให้สวย เห็นแล้วทำให้จิตใจสดชื่น ทำให้จิตนึกถึงพระอยู่เสมอ

พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกองค์นี้ มีขนาดเพียง 25 เซนติเมตร สั้นกว่าไม้บรรทัดมาตรฐานเสียอีก ไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไร แต่ว่าพวกเราทุกคนสร้างองค์พระด้วยความตั้งใจ ด้วยจิตตั้งมั่น มีอานิสงส์สูงอย่างแน่นอน ทองคนละบาทสองบาท เงินมากน้อยระคนกันไป ได้อานิสงส์มากก็ด้วยใจศรัทธา ใจอย่างทำบุญ ทำบุญด้วยความเบิกบานใจ บุญย่อมผลิบานตาม

การสร้างพระพุทธรูปนี้ ยังเหมือนการเปิดบัญชีธนาคารบุญ เพราะเมื่อคนมากราบ มาไหว้ เราทุกคนผู้มีส่วนสร้างพระพุทธรูปย่อมได้รับบุญกุศลตามไปด้วย เท่ากับคนที่มากราบ มาไหว้ หรือแม้คนมาเห็นพระ เกิดความสงบใจ อิ่มเอมใจ เกิดพุทธานุสสติ เราก็ได้บุญทุกครั้งไป เช่นเดียวกับที่คนคนนั้นได้เห็นหรือกราบไหว้พระ ด้วยการสร้างพระพุทธรูปนั้น องค์พระพุทธรูปเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดบุญ เป็นเนื้อนาบุญของผู้คนทั้งหลาย เราจึงพึงได้อานิสงส์จากการนี้ด้วย

เมื่อถึงวาระสุดท้าย จิตย่อมเป็นกุศล เพราะได้ระลึกถึงบุญใหญ่สร้างพระพุทธรูป จิตสุดท้ายเป็นจิตอันสงบดี เต็มไปด้วยความดีงาม ย่อมถึงสุคติเป็นที่แน่นอน

หลังจากการเททองหล่อพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกแล้ว เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้เมตตาเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าขึ้นสู่ตำแหน่งที่ตั้ง เหนือศาลาหลวงพ่อพูล เป็นพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นว่า อาคารอันมีฐานานุศักดิ์สูงหลังนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และความที่ช่อฟ้า เป็นยอดสุดของอาคารอันมีฐานานุศักดิ์สูง มีได้แต่วัด กับวัง จึงมีอานิสงส์มาก เพราะมิใช่ของที่จะทำกันได้ง่าย ๆ และนาน ๆ ทีจะมีสักครั้งหนึ่ง หากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้า ท่านว่า จะมีชะตาชีวิตสูงส่ง มีเกียรติ มีความก้าวหน้า มีสง่าราศี เป็นที่เชิดหน้าชูตาของผู้คนทั้งหลาย จะไม่มีทางตกต่ำเป็นที่แน่นอน

พิธีทั้งสองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผ่านไปอย่างเรียบง่าย แต่งดงาม สาธุชนหลั่งไหลมาและกลับไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการประดิษฐานพระพุทธเจ้าเปิดโลกนั้น อาตมาจะได้กล่าวถึงต่อไปในโอกาสหน้า

สุดท้ายนี้ อาตมาขอฝากของดีที่ควรมี “แผ่นยันต์เพิ่มทรัพย์ ท้าวเวสสุวรรณ พลังขุมทรัพย์ เทพเจ้าแห่งเงินตรา ราชาแห่งโชคลาภ” เป็นแผ่นทองตอกลายรูปท้าวเวสสุวรรณ พร้อมยันต์เพื่อค้าขายดี มีกำไร มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ นำไปพกติดตัว หรือใส่ไว้ในเคสโทรศัพท์มือถือก็ได้ เรียกเงินเรียกทอง เรียกกำไรให้ทำมาค้าขึ้น ให้ร่ำรวยค้าดีมีกำไรถ้วนหน้า สมปรารถนาทุกประการ ท่านที่สนใจสามารถเช่าบูชาได้ที่วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ขอเจริญพร

 

หลวงพี่น้ำฝน : 14 กุมภาพันธ์ 2565

*****************************************************************