มส.ไม่ห้ามการร่ายรำแห่นาค กำชับให้เจ้าอาวาสชี้แจงทำความเข้าใจแก่ฝ่ายเจ้าภาพ ตามมติมส. ปี 49 ปี 50 และปี 61 อย่างเคร่งครัด

0
2070

วันนี้ (28 ก.พ.2562) นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า พศ.ได้นำประเด็นความรุนแรงในการจัดงานบวชที่วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ซึ่งทางเจ้าภาพที่จัดงานมีการใช้เครื่องเสียงเคลื่อนที่ส่งเสียงดังจนกระทบกับนักเรียนที่กำลังสอบอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แม้มีการแจ้งขอความร่วมมือจากทางเจ้าอาวาสวัดสิงห์ และผอ.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์แล้ว แต่กลับสร้างความไม่พอใจให้ทางผู้จัดงานบางส่วน เป็นเหตุให้มีการยกพวกเข้ามาทำร้ายร่างกายครู และนักเรียนที่กำลังเข้าสอบ พศ.จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมมส. เพื่อออกเป็นแนวปฏิบัติในการจัดงานบวชให้กับวัดต่างๆ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

นายวีระ กล่าวต่ออีกว่า ที่ประชุมมส.จึงมีมติให้พศ.แจ้งกำชับไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมติมส.ในเรื่อง การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในบริเวณวัด การห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัด และเรื่องการแสดงที่ไม่เหมาะสมภายในวัดของพระพุทธศาสนา ซึ่งใจความสำคัญระบุว่า การจัดแสดงที่ไม่เหมาะสม หากเป็นการจัดในวัด เจ้าอาวาสวัดมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการ หากการจัดแสดงอยู่นอกวัด เจ้าอาวาสวัดไม่สามารถดำเนินการได้  ฉะนั้นหากจะให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการจัดงานเพื่อเป็นงานบุญล้วนๆ และให้ทุกวัดปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ข้อ 7 อย่างเคร่งครัด

“เพื่อยังความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป ที่ประชุมได้รับทราบถึงเรื่องนี้ ซึ่งมีข้อระเบียบปฏิบัติของการบวชอยู่แล้ว มติของมหาเถรสมาคมจึงกำชับให้เจ้าคณะปกครองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด โดยให้เป็นไปตามมติมส. 30 ตุลาคม 2549 ที่ว่าถึงการแสดงตนที่ไม่เหมาะสมภายในวัดของพระพุทธศาสนา และมติมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง การจัดเขตปลอดบุหรี่ในวัดตามกฎหมายกำหนด หรือแม้กระทั่งมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2551 จึงขอให้เจ้าอาวาสให้คำแนะนำทำความเข้าใจกับทางฝ่ายเจ้าภาพเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม” ผู้ช่วยโฆษกพศ. กล่าว

(ชมคลิป)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ข้อ 7 ระบุว่า  การจัดงานวัดทุกประเภท ห้ามมิให้มี 1. การแสดงใดๆ อันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธ พระธรรมหรือพระสงฆ์ 2.การพนันและการหารายได้โดยวิธีเสี่ยงโชคเลียนแบบการพนัน 3. การเต้นรำวงและการแสดงภาพนิ่งหรือภาพยนตร์ ลามกอนาจาร 4.การแสดงระบำหรือการแสดงอยางอื่นที่เป็นการยั่วยุกามารมณ์ 5.การแข่งขันมวย การทรมานสัตว์ 6.การจำหน่ายสุราเมรัยและการเลี้ยงสุราเมรัย 7.การประกวดสาวงามและการแสดงการแต่งกายที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรม ทั้งนี้หากเจ้าอาวาสฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1. ถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่ 2.ปลดจากตำแหน่งหน้าที่ 3.ตำหนิโทษ 4.ภาคทัณฑ์