มส.ไฟเขียว “พุทธปัญญาชมรม” ช่วยค่าไฟวัด – เห็นชอบพศ.เสนอ “เข้าวัดวันเสาร์”

0
308

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ประชุมมส.เห็นชอบตามที่พุทธปัญญาชมรม เสนอโครงการช่วยค่าไฟฟ้าวัดแทนการถวายเทียนพรรษาในช่วงเข้าพรรษา อย่างน้อย 99 วัด โดยจะเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น เริ่มตั้งแต่เดือนมิ.ย.เป็นต้นไป จากนั้นจะนำเงินที่มีประชาชนร่วมทำบุญถวายสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมส. เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อมอบให้กับพศ.นำไปช่วยเหลือค่าไฟฟ้าวัดต่อไป

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังเห็นชอบโครงการเศรษฐกิจ จิตอาสา วิถีธรรมชาติ เข้าวัดวันเสาร์ ตามที่พศ.เสนอ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะบูรณาการงานคณะสงฆ์ ราชการ และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรม สร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น ทางการเกษตร มีวัดเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาวัดที่มีความเหมาะสม อย่างน้อยจังหวัดละ 1 วัดเข้าร่วมโครงการ