มส.ไฟเขียว พระใส่เฟสชิลด์บิณฑบาตได้ เข้มคุมวัดจัดกิจกรรม – ด่วน! วัดอรุณฯ-วัดโพธิ์ ประกาศปิดวัด

0
585

ขอบคุณภาพ : THE STANDARD

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ดังนั้นทางพศ. จะทำหนังสือหารือไปยังกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ทุกรูป เพื่อขอความเห็นในการปฏิบัติศาสนกิจ ว่า เรื่องใดสามารถยกเว้นได้บ้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ในพระสงฆ์ เช่น การบิณฑบาต ในสถานการณ์เช่นนี้จะสามารถใส่รองเท้าออกบิณฑบาต รวมทั้งใส่หน้ากากเฟสชิลด์ด้วยได้หรือไม่ หรือในช่วงนี้ขอให้งดการบิณฑบาตไปก่อนจะได้หรือไม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในเรื่องของการใส่หน้ากากเฟสชิลด์ออกบิณฑบาตนั้น เบื้องต้นตนได้สอบถามพระผู้ใหญ่แล้วว่า สามารถทำได้

ย้ำมาตรการมส.คุมวัดจัดกิจกรรม

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวัดในช่วงนี้นั้น ทางมส.ได้มีมติออกแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดดังนี้ 1.ให้วัดทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 2.ขอความร่วมมือให้วัดหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น งานประจำปี ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น หากไม่สามารถเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

วัดโพธิ์-วัดอรุณฯ ประกาศปิดวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ได้ออกประกาศปิดวัดและงดจัดงานกิจกรรมทุกประเภทภายในวัด ระบุว่า ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  อันเป็นโรคติดเชื้ออันตรายซึ่งมีการแพร่ระบาดไปหลายจังหวัด และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงในเวลาอันใกล้นี้ วัดพระเชตุพนฯ จึงกำหนดมาตรการป้องกัน ดังนี้ 1.ปิดวัด ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออก ( เว้นแต่ได้รับอนุญาต ) 2.งดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ( เว้นพระสงฆ์ลงทำวัตรและฟังพระปาฏิโมกข์ ) 3.งดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทุกประเภทภายในวัด ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. เช่นเดียวกับวัดอรุณราชวราราม ออกประกาศ งดจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด งดการเข้าชมพระปรางค์วัดอรุณฯ และสถานที่สำคัญภายในวัด  ตั้งแต่วันที่ 2-30 เม.ย.