มส.ให้มี 6 วัดนำร่องจากส่วนกลางเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร มีมติให้สงฆ์งดกิจกรรมสุ่มเสี่ยงโควิด-19 เทศกาลสงกรานต์

0
335

วันนี้ 20 มี.ค.63 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงลาการประชุม ขณะที่กรรมการมส.ทุกรูปต่างใส่หน้ากากอนามัย เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้พระพรหมเสนาบดี กรรมการมส. ได้นำเจลแอลกอฮอลล์ ทำความสะอาดมือขนาด 50 ml. พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยสีวีจรมาถวายกรรมการมส.ก่อนการประชุมด้วย และยังพบว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม  และพระพรหมโมลี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ลาการประชุมด้วยเช่นกัน ซึ่งในส่วนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ นั้น มีรายงานว่า ต้องกักตัว 14 วัน เนื่องจากมีประวัติว่าเคยพบ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ หรือ นายกฯ ไก่ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ภายหลังการประชุมมส. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า มส.มีมติให้ทุกวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร ซึ่งเป็นบทที่พระพุทธเจ้าใช้สวดในสมัยพุทธกาลเวลาเกิดโรคร้ายระบาด ดังนั้นมส.จึงมีมติให้นำบทสวดดังกล่าวมาสวดสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะให้แต่ละวัดสวดเพิ่มเติมในเวลาทำวัตรเย็น และไม่ให้มีการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม ในวันที่ 25 มี.ค. เวลา 16.00 น. นอกจากนี้มส.ได้กำหนดให้มีวัดนำร่องในส่วนกลางกทม. 6 วัด คือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทพศิรินทราวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดยานนาวา และวัดประยุรวงศาวาส ส่วนในภูมิภาค  หนเหนือ กำหนดให้วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ หนตะวันออก กำหนดให้วัดพระนารายณ์มหาราช จ.นครราชสีมา หนใต้ กำหนดให้วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดนำร่องการจัดกิจกรรม

ทั้งนี้การกำหนดวัดนำร่อง เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ และทางนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังมีแนวคิดให้ถ่ายทอดสดในพิธีดังกล่าวด้วย โดยหลังจากวันที่ 25 มี.ค. มส.กำหนดให้ทุกวัดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทดังกล่าว หลังจากทำวัตรเย็นทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติด้วย

(ชมคลิป)

เมื่อถามว่าการจัดพิธีนี้เป็นพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช หรือไม่ นายสิปป์บวร กล่าวว่า เป็นนโยบายของนายทวัญ ที่ต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน นอกจากนี้มส.ยังมีมติให้แต่ละวัดงดจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ก่อพระเจดีย์ทราย ที่แต่ละวัดนิยมจัดในช่วงสงกรานต์ รวมไปถึงกิจกรรมที่เป็นการรวมคนหมู่มากด้วย แต่หากเป็นการจัดทำบุญทั่วไปยังสามารถทำได้ แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) อย่างเคร่งครัดด้วย