มส.โดยคณะสงฆ์กรุงเทพฯ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ ในหลวง ร.๑๐ และสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดอรุณราชวราราม

0
1901

วันนี้ (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ มณฑลพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และพ.ต.อ.จารุภัชร ทองโกมล ผกก.สน.บางกอกใหญ่ ร่วมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการนี้มีคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปจำนวนมากร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้ สืบเนื่องการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ได้มีมติที่ ๘๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ตามที่เลขาธิการมส. (พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์) และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้มีลิขิตลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยอุปการกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามพระอารามต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๒ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๑๒ จึงได้จัด ณ มณฑลพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ดังกล่าว

////////////////////////////////////////////////////////////