ขอเชิญพุทธศานิกชนร่วมร่วมพิธี “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” ๓๐ ธ.ค.นี้ถึง 1 ม.ค.63

0
561

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นองค์ประธาน พระเถราจารย์จากทั่วประเทศนับร้อยรูปเข้าร่วมพิธี-และมอบวัตถุมงคล ณ ลานหน้า “พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์”

นายณรงค์  ทรงอารมณ์  รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคม มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทุกครอบครัวและประเทศชาติ ซึ่งมีให้ใช้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หน้าลานพระพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม กำหนดการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล มีรายละเอียดกำหนดการจัดงาน ดังนี้

วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๑๙ น. พิธีสวดนพเคราะห์สืบชะตา “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” โดยได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์  (หลวงพี่น้ำฝน กิตฺติจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นผู้ประกอบพิธี พร้อมด้วยพระเถราจารย์ผู้ทรงธรรมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศนับร้อยรูป เข้าร่วมพิธีและแจกวัตถุมงคล

ส่วนวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เป็นพิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ “เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” ซึ่งมี นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธี “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” และวันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๐๐ น. จะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลานหน้า “พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” พระประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

*****************************************************************

*****************************************************************