มส.แต่งตั้ง “ธงทอง จันทรางศุ” เป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคม และตั้ง พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.สมุทรสาคร

0
197

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)ครั้งที่16/2565 ว่า ที่ประชุมมส.มีมติตามที่สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมส. เสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษามส. เนื่องจากที่ประชุมมส.ต้องมีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งของคณะสงฆ์ และกฎหมายต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายเข้ามาเป็นที่ปรึกษามส.

นายสมบัติ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังมีมติแต่งตั้ง พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  เจ้าคณะอ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจ.สมุทรสาคร

*****************************************************************