มส.เห็นชอบ 20 วัดไทยทั่วโลกตามที่ “พระพรหมสิทธิ” เสนอ ให้คนไทยมีสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวง ร.9

0
1046

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 19/2560 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นองค์ประธานที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบตามที่ พระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในฐานะประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้เสนอรายชื่อวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ที่เป็นวัดศูนย์กลาง มีความเหมาะสมจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศทั่วโลกได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 20 วัด ดังนี้ 1.วัดพุทธาราม เมืองวาลแวกซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2.วัดศรีนครินทรวราราม เมืองโซลธูร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 3.วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 4.วัดเพื่อพระนิพพาน เมืองคิวลิช สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 5.วัดไทยนอร์เวย์ เมืองฟรอกเนอร์ ประเทศนอร์เวย์ 6.วัดไทยเดนมาร์ก กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 7.วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา 8.วัดพุทธาวาส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 9.วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 10.วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

นายประดับ กล่าวต่อไปว่า วัดที่ 11. วัดพุทธาราม เมืองลีดส์ สหราชอาณาจักร 12.วัดพุทธสามัคคี นครไครส์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ 13.วัดไทยนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 14. วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 15.วัดปากน้ำญี่ปุ่น เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 16.วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน 17.วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย 18.วัดไทยลุมพินี เมืองลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 19.วัดอานันทเมตยาราม ประเทศสิงคโปร์ และ20.วัดพุทธไทยเชตะวัน กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ทางพศ.ได้รายงานให้สำนักนายกรัฐมนตรีได้ทราบแล้ว