มส.เห็นชอบให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

0
699

 

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติเห็นชอบให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2562 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประสานเจ้าคณะใหญ่หนต่าง ๆ เพื่อกำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหน เป็นประธานดำเนินงานตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

1.คณะธรรมยุต กำหนดจัดพิธีในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 16.00 น. ที่วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 2.หนกลาง กำหนดจัดพิธีในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 3.หนตะวันออก กำหนดจัดพิธีในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 17.00 น. ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 4.หนเหนือ กำหนดจัดพิธีในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 13.00 น. ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 5.หนใต้ กำหนดจัดพิธีในวันที่ 26 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง